facebook

Minister neemt voorstel KNMT en LHV over : compensatie bij praktijkbeëindiging na overlijden

Profile picture for user Evert Berkel
Evert
Berkel
2 minuten
Balans
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt in het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans op dat het recht op compensatie van betaalde transitievergoedingen ook bestaat als de werkgever komt te overlijden en de erfgenamen als gevolg daarvan de onderneming moeten beëindigen. De compensatieregeling gold al voor betaalde transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging als gevolg van ziekte of pensionering van de werkgever. 

De KNMT heeft samen met de LHV in aanloop naar de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel een brief naar de Kamer gestuurd, waarin om uitbreiding van deze compensatieregeling is verzocht. D66 en 50PLUS hebben naar aanleiding hiervan vragen gesteld, die hebben geleid tot uitbreiding van de regeling.

Erfgenamen niet belasten met betalen ontslagvergoedingen

Aanleiding voor de brief is dat de KNMT en de LHV vinden dat erfgenamen niet moeten worden belast met het betalen van transitievergoedingen als zij de praktijk na het overlijden van de werkgever moeten beëindigen. Voorzitter Wolter Brands van de KNMT is tevreden over de wijziging en vindt de toevoeging door de minister logisch: “Het is een goede toevoeging en met name voor tandartsen belangrijk. Door het groeiende tandartsentekort wordt het steeds moeilijker om een praktijk over te dragen. Daar moeten erfgenamen niet de dupe van worden”.

KNMT maakt zich hard voor eerlijke premie bij ziektevervanging

De KNMT vindt het jammer dat minister Koolmees niet meegaat in het verzoek van  50PLUS om kleine werkgevers meer ruimte te bieden om ziektevervanging op te vangen met tijdelijke arbeid, zonder daar een hoge premie voor te betalen. Dit was een van de andere zaken waar de KNMT en LHV aandacht voor hebben gevraagd. 

Door het wetsvoorstel wordt het voor kleine werkgevers in vergelijking met grote werkgevers duurder om ziektevervanging te regelen. Waar grote werkgevers ziekte kunnen opvangen door bestaand personeel te laten overwerken , moeten kleine werkgevers tijdelijk (duurdere) externe arbeidskrachten inhuren. Dat tijdelijke arbeid duurder wordt is het beoogde effect van de wetgeving. Minister Koolmees wil namelijk grootschalige inzet van tijdelijke arbeid ontmoedigen.

Brands: “Wij willen niet dat kleine werkgevers met hogere kosten worden opgezadeld, dus we zullen dit nogmaals bij de Tweede Kamer onder de aandacht brengen.”

personeelszaken
praktijkhouders
Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
wet- en regelzaken

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen