facebook

Model-overeenkomst van opdracht tandarts en mondhygiënist vernieuwd

Profile picture for user h.scholten@knmt.nl
Hans
Scholten
1 minuut
Samenwerken verbinding
De model-overeenkomst van opdracht tussen tandarts en mondhygiënist of mondhygiënist en tandarts, genaamd mondzorgpraktijk, is aangepast aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In deze overeenkomst zijn nu afspraken vastgelegd over kwaliteit en de afhandeling van klachten.

Conform de uitgangspunten van het ministerie van VWS wordt de behandelaar/opdrachtnemer daarbij zelfstandig verantwoordelijk geacht voor het eigen handelen. De opdrachtnemer voorziet daarom ook zelfstandig in een klachtenregeling. Voor de leden van de KNMT is deelname aan een dergelijke klachtenregeling overigens onderdeel van het lidmaatschap.

Hoewel de mogelijke aanpassing van de Wet DBA regelmatig in het nieuws is, wordt een fundamentele aanpassing niet voor 2020 verwacht. Voorlopig blijven de modelovereenkomsten van opdracht dus van toepassing.

Wilt u samenwerken met een mondhygiëniste op basis van een overeenkomst van opdracht? Of gaat u als tandarts werken in een tandartspraktijk in eigendom van een mondhygiënist? Dan voldoet deze nieuwe overeenkomsten aan zowel de eisen van de Wet DBA als aan de eisen van de Wkkgz.

Werkt u als op basis van een dergelijke overeenkomst? Het vernieuwen van de overeenkomst verdient aanbeveling wanneer u aan de eisen van de Wkkgz wilt voldoen.

Naar de vernieuwde modelovereenkomst mondzorgpraktijk

Heeft u vragen over deze overeenkomst of over de Wet DBA? Stel ze aan senior praktijkadviseur Harry Korver of neem contact op met KNMT Ledenservice via mail of tel. 030-6076380.

modelovereenkomsten
mondhygiënisten
personeelszaken
zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers)

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen