facebook

Mogelijke overgangsregeling voor declaraties met vlakcodering

Profile picture for user Karel Gosselink
Karel
Gosselink
2 minuten
Vecozo
De verplichting vanaf 1 januari om bij elektronisch declareren aan te geven welke vlakken zijn gevuld (vlakcodering), leidt in de praktijk tot problemen. Om dit op te lossen heeft de KNMT onlangs met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gesproken over een mogelijke overgangsregeling. Dit moet ervoor zorgen dat declaraties waarop de gevulde vlakken niet zijn aangegeven tot en met 31 maart 2020 gewoon worden geaccepteerd door zorgverzekeraars.

Vanaf 1 januari verplicht om vlakken te vermelden bij declaratie van vullingen

Vanaf 1 januari 2020 is het verplicht om bij het elektronisch declareren van vullingen ook de vlakken van het element te vermelden. De NZa heeft dit als declaratievoorschrift opgenomen in de Regeling Mondzorg, waarin ook een lijst staat met de prestaties waarbij vlakvermelding verplicht is. De invoering van de vermelding zou volgens de NZa zowel softwarematig als administratief geen problemen opleveren.

Declaraties afgewezen omdat software niet is aangepast

Dit bleek niet het geval: enkele KNMT-leden meldden onlangs dat declaraties waarop de vlakcodering niet (goed) stond vermeld, door een of meerdere zorgverzekeraars werden afgewezen. Oorzaak is dat nog niet alle softwareleveranciers hun systeem (goed) hebben aangepast conform de Vektis Externe Integratie.

ZN onderzoekt mogelijkheid om controle op vlakcodering voorlopig te stoppen

De KNMT heeft het probleem op 12 februari aangekaart in het reguliere technisch overleg met de NZa en ZN. Daar is afgesproken dat ZN intern onderzoekt of de controle op de vlakken kan worden stopgezet tot en met 31 maart 2020. De softwareleveranciers krijgen hierdoor de gelegenheid om hun systeem goed aan te passen zodat de tandartsen niet meer in de problemen komen. Zodra er meer duidelijkheid is, zal de KNMT hierover berichten. Verder is afgesproken dat het vermelden van de vlakken op de papieren nota niet verplicht is.

Problemen doorgeven aan ledenservice

Ondervind je toch problemen bij het declareren van vullingen, wil je dit dan doorgeven aan de afdeling Ledenservice van de KNMT: ls@knmt.nl

 

declaraties
tarieven

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen