Mondzorg geen issue op Prinsjesdag

20 september 2018

Wie in de stukken die rond Prinsjesdag verspreid zijn zoekt naar het onderwerp mondzorg, doet dat tevergeefs. Zoals vaker behoort mondzorg niet tot de issues die in onder meer de begroting van VWS specifiek ter sprake komen.

Geld voor eenzame ouderen 

Daarin staat onder meer wel dat de kosten voor gezondheidszorg in 2019 met 5 miljard euro zullen toenemen tot 71 miljard euro. Het kabinet blijft investeren in de zorg voor ouderen. Mondzorgprojecten voor ouderen worden echter niet genoemd, wel bijvoorbeeld dat er wordt geïnvesteerd in het tegengaan van vereenzaming van ouderen.

Scholing en loopbaanbegeleiding van medisch personeel tegen krapte op de arbeidsmarkt

Ook het beheersen van de uitgaven voor geneesmiddelen heeft de aandacht van het kabinet, net als de arbeidsmarkt in de zorg. Zo wordt er geld vrijgemaakt voor scholing, loopbaanbegeleiding en loopbaanoriëntatie voor medisch personeel. De arbeidsmarktsituatie in de mondzorg blijft echter buiten beeld.

 

0 reacties op Mondzorg geen issue op Prinsjesdag