Mondzorg scoort laag in fraudeonderzoek

21 juni 2018

Uit de jaarlijkse controle- en fraudecijfers van Zorgverzekeraars Nederland blijkt dat de mondzorg in 2017 voor slechts 2 procent van de totale vastgestelde zorgfraude verantwoordelijk is. Dit is laag in vergelijking tot de meeste andere zorgsectoren.

27 miljoen euro opzettelijke fraude

De meeste fraude constateerde ZN in de zorg van instellingen voor langdurig verblijf (34 procent), bij de  persoonsgebonden budgetten (23 procent) en in de geestelijke gezondheidszorg (14 procent).

In totaal werd door zorgverzekeraars in 2017 voor 27 miljoen euro vastgesteld aan zorgfraude, ruim 8 miljoen meer dan in 2016. In deze gevallen was er sprake van bewust of opzettelijk handelen.

Groter bedrag teruggehaald voor onbewust fout handelen

Daarnaast constateerde men veel gevallen van onbewust fout handelen, wat er toe leidde dat zorgverzekeraars bij controles achteraf voor 372 miljoen euro terug konden vorderen.

Mondzorg: veel afwijziginen 'vooraf' en niets teruggevorderd achteraf

Bij de mondzorg viel op dat er bij controles achteraf geen geld teruggevorderd hoefde te worden door zorgverzekeraars. Wel constateert men een groot aantal afwijzingen ‘vooraf’ door zorgverzekeraars, namelijk bij 27 procent van alle mondzorgdeclaraties. Een verklaring hiervoor is dat er in de mondzorg nogal eens wordt gedeclareerd voor de verkeerde verzekering - basisverzekering in plaats van aanvullende verzekering -  en dat de vergoedingslimiet is bereikt of de verrichting buiten de dekking valt.

Lees meer over: fraudeonderzoeken

0 reacties op Mondzorg scoort laag in fraudeonderzoek