facebook

Nieuw gezicht in de ledenraad: Doris Kaurinovic

Profile picture for user h.scholten@knmt.nl
Hans
Scholten
1 minuut
Terug naar school student
Doris Kaurinovic vertegenwoordigt in 2022 de studenten Tandheelkunde in de ledenraad van de KNMT. Kaurinovic is tweedejaars masterstudent in Groningen.
Doris Kaurinovic

Alle student-leden van de KNMT konden tussen 8 en 17 november kiezen uit twee kandidaten. Kaurinovic (foto) kreeg daarbij meer stemmen dan haar tegenkandidaat Gijs ten Brink. 

Ze wordt als raadslid geïnstalleerd op de eerste Algemene Vergadering van de KNMT in 2022, die is op 22 april. Ze volgt dan Amir Hoseini op, die dit jaar studentlid van de raad is.

Studentlid komt op voor alle studenten Tandheelkunde

Het studentlid van de ledenraad vertegenwoordigt er de belangen van alle studenten Tandheelkunde in Nederland. Studentleden hebben een zittingstermijn van 1 jaar, waarbij de 3 tandheelkundefaculteiten om en om een lid afvaardigen.