Nieuw: individuele visitatie

16 mei 2019

Zzp-tandartsen en tandartsen in loondienst kunnen naast deelnemen aan praktijkvisitatie, zich nu ook individueel laten visiteren.

Met individuele visitatie kunnen tandartsen op een vertrouwde en veilige manier reflecteren op het zorgverleningsproces. De tandarts wordt in een van de praktijken waar hij werkzaam is bezocht door de visitatiecommissie en richt zich op de behandelkamer en het persoonlijk handelen van de tandarts.

Visitatie: voor collega’s, door collega’s

Door de KNMT opgeleide tandartsen voeren als hoofdvisiteur de visitatie uit. Zij doen dit samen met een collega-tandarts die al eerder gevisiteerd is. Echte professionals dus, met wie tandartsen tijdens de visitatie dieper op vak-issues in kunnen gaan en die praktische oplossingen geven om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Dit maakt visitatie via de KNMT voor de beroepsgroep een vertrouwd, veilig, professioneel en geaccepteerd toetsingsinstrument voor het zorgverleningsproces.

Van goed beter maken

Een inspirerende intercollegiale doorlichting geeft een goed beeld van het professioneel handelen in de praktijk. Zo weten tandartsen wat ze kunnen doen om van goed, beter te maken. Bovendien voldoen ze hiermee aan één van de registratie-eisen van het KRT.

Is visitatie iets voor u? Doe de test!

Wilt u weten of visitatie iets voor u is? Doe dan de test om te zien waar u staat.

Meer informatie over individuele en praktijkvisitatie

Meer informatie over IQual visitatie

Total votes: 5

0 reacties op Nieuw: individuele visitatie