facebook

Nieuw Raamplan opleidingen Tandheelkunde gereed

Profile picture for user h.scholten@knmt.nl
Hans
Scholten
2 minuten
Student
Het Raamplan voor de opleidingen tandheelkunde en mondzorgkunde is deze week vastgesteld en zal binnenkort worden aangeboden aan VWS. De KNMT heeft er met instemming van kennisgenomen. 'We constateren dat het Raamplan een geïntegreerde praktijkvoering in de mondzorg beoogt en dat delen wij volop,' zegt voorzitter Wolter Brands.

'Samenwerking tussen gespecialiseerde mondzorgverleners onder één dak is de beste waarborg voor de kwalitatief hoogwaardige zorg die wij bieden. Dat is ook wat we voortdurend met onze campagne Mondzorg Onder Eén Dak (MOED) onder de aandacht hebben gebracht.'

'We gaan nu werk maken van het actualiseren van het beroepscompetentieprofiel van de tandarts. Idealiter doe je dat voorafgaand aan een Raamplan. Het huidige competentieprofiel dateert echter uit 2006. Sinds die tijd is er ook in ons zorgveld veel veranderd. Dat vraagt om een update van de beschrijving van de kwaliteiten waar we als beroepsgroep over beschikken,' aldus Brands. 'Vandaar dat we nu deze lijn volgen.' De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels gestart.

Het actualiseren van het beroepscompetentieprofiel is ook relevant in het kader van de te verwachten herziening van de Wet BIG. Brands: 'De beoogde Wet BIG II is op dit moment weliswaar van tafel, dat neemt niet weg dat het aantonen van je kwaliteit als zorgprofessional en het doorlopend op peil houden van die kwaliteit hoog op de agenda blijft.' 

Vorig jaar heeft de KNMT pas op de plaats gemaakt met het Raamplan vanwege de politieke discussie over de taakherschikking. Hierover zegt Brands: We zijn nog steeds geen voorstander van dit experiment en zullen dit de komende jaren kritisch blijven volgen. Dat neemt niet weg dat herziening van het Raamplan van belang is om verder te kunnen met het opleiden van nieuwe collega's, die zoals iedereen weet hard nodig zijn'.

Het Raamplan beschrijft wat studenten Tandheelkunde en studenten Mondzorgkunde moeten kunnen aan het einde van zijn opleiding. Het zorgt ervoor dat alle afgestudeerde tandartsen aan bepaalde minimumeisen voldoen.  Elke opleiding kan op basis van het raamplan een eigen curriculum samenstellen.

opleidingen

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen