facebook

Nieuwe aanpak uitwisselen medicatiegegevens tussen zorgverleners

Profile picture for user Mariska de Beijer
Mariska
de
Beijer
1 minuut
Doorgeven overdracht
Inzicht in het medicijngebruik van patiënten en heldere afspraken over medicatieoverdracht tussen zorgverleners zijn cruciaal voor veilige zorg. Een nieuwe aanpak waarmee tandarts(specialist)en in 6 stappen kunnen zorgen voor goede overdracht van medicijngebruik helpt hierbij.

Om ervoor te zorgen dat alle zorgverleners met wie een patiënt te maken heeft steeds over het actuele medicijngebruik van de patiënt beschikken, is er de richtlijn Overdracht medicatiegegevens in de keten. Wie die richtlijn volgt, kan een verantwoorde risico-inschatting maken bij het voorschrijven of toedienen van zorg. 

KNMT helpt leden met implementatie richtlijn

Om de recent vernieuwde richtlijn te implementeren in de mondzorgpraktijk, heeft de KNMT de richtlijn vertaald naar een praktische aanpak voor haar leden. De aanpak bestaat uit 6 stappen: 

  1. Maak afspraken met de apothekers in de regio
  2. Informeer je patiënten
  3. Zorg voor een basisset medicatiegegevens van elke patiënt
  4. Neem het medicatieoverzicht door met de patiënt 
  5. Bespreek toegediende/voorgeschreven medicatie en leg het vast
  6. Regel de overdracht naar apotheker, huisarts en volgende zorgverlener

De richtlijn 'Overdracht van medicatiegegevens in de keten' en een bijbehorend implementatieplan is in 2019 herzien in samenwerking tussen 24 partijen in de zorg, waaronder de KNMT. 

Implementatie: zo brengt u de 6 stappen in de praktijk (alleen voor leden) 

Richtlijn Overdracht medicatiegegevens in de keten (2019) (pdf)

medicatie
richtlijnen
samenwerken
veiligheid

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen