Nieuwe code voor aangifte loonheffingen tandartsassistenten

24 juni 2019

Nadat de oude cao-code tandartsassistenten 1774 per 31 december 2018 is komen te vervallen, is verwarring ontstaan over de code die salarisadministrateurs van tandarts-praktijkhouders in de aangiften loonheffingen 2019 moeten gebruiken. Inmiddels is duidelijk dat voor aangiften loonheffingen tot en met 2 april 2019 de cao-code 9999 moet worden gebruikt, en vanaf 3 april de cao-code 8105.

De verwarring is ontstaan doordat het Centraal Bureau voor de Statistiek niet aan de KNMT en haar leden heeft laten weten dat zij een nieuwe code aan de KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling heeft toegekend. Dit leidde ertoe dat salarisadministrateurs die de ongeldige cao-code 1774 in de aangifte 2019 invulden, een foutrapportage van de Belastingdienst kregen, inclusief het verzoek om de aangifte te corrigeren.

Gereserveerde code

Per 3 april 2019 geldt een nieuwe cao-code voor tandarts-praktijkhouders die de KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling toepassen: cao-code 8105. Dit is een zogenoemde ‘gereserveerde code’, een term die ook in het boekhoudkundig softwarepakket bij deze code kan zijn opgenomen. Ook als de term ‘gereserveerd’ daarbij is opgenomen, moet de nieuwe code 8105 vanaf 3 april 2019 worden gebruikt.

Corrigeren

Aangiften 2019 waarin de vervallen cao-code tandartsassistenten 1774 is vermeld, moeten worden gecorrigeerd.

Loonaangiften 2018 en ouder

De vervallen cao-code tandartsassistenten 1774 kan worden toegepast voor aangiften en correcties loonheffingen 2018 en ouder.

Dus op een rijtje

  • Aangifte loonheffingen voor 1 januari 2019                               cao-code 1774
  • Aangifte loonheffingen tussen 1 januari 2019 – 2 april 2019       cao-code 9999
  • Aangifte loonheffingen met ingang van 3 april 2019                   cao-code 8105
Lees meer over:

0 reacties op Nieuwe code voor aangifte loonheffingen tandartsassistenten