Nieuwe cursusdata opfriscursus Stralingshygiëne voor tandartsen

01 februari 2018

De KNMT Academy biedt extra opfriscursussen Stralingshygiëne voor tandartsen en orthodontisten (N5/AM) aan. Er is vanuit de beroepsgroep veel belangstelling voor deze opfriscursus en daarom zijn er extra cursussen aan het programma toegevoegd.

Op grond van wetgeving is een tandarts alleen bevoegd om röntgenstraling toe te passen, wanneer hij een diploma stralingshygiëne deskundigheidsniveau 5 A/M heeft behaald. Daarnaast zijn tandartsen ook verplicht om uw kennis over de tandheelkundige radiologie door middel van scholing op peil te houden. Dat moet eens in de 5 jaar. Tandartsen en orthodontisten zijn na de opfriscursus Stralingshygiëne op de hoogte van de recente ontwikkelingen en werken aan een verdere bewustwording van een veilige en verantwoorde omgang van straling.

Ook zijn er nieuwe cursusdata voor de cursus Tandheelkundige Radiologie voor assistenten. Tandartsen mogen assistenten opdracht geven om röntgenapparatuur in te stellen en een opname te maken. Een van de voorwaarden om deze opdracht uit te voeren is dat de assistent een additionele externe opleiding radiologie met goed gevolg heeft afgelegd. Na het succesvol afronden van deze cursus voldoen assistenten (en tandartsen) aan deze voorwaarde uit de richtlijn Tandheelkundige radiologie.

Bekijk het volledige cursusaanbod

Naar de richtlijn Tandheelkundige radiologie

Total votes: 66

0 reacties op Nieuwe cursusdata opfriscursus Stralingshygiëne voor tandartsen