facebook

Nieuwe informatie over VGZ-overeenkomst implantaten 2019

Profile picture for user Karel Gosselink
Karel
Gosselink
2 minuten
Implantaat
Er is nieuwe informatie beschikbaar over de overeenkomsten implantologie 2019 van VGZ. Het gaat over de vergoeding van techniek- en materiaalkosten in 2019 en het aantal tot op heden gecontracteerde tandartsen/implantologen. De nieuwe informatie helpt bij het besluit om wel of niet een overeenkomst met VGZ aan te gaan.  

Eerdere analyse KNMT van VGZ-overeenkomst

Begin november analyseerde de KNMT de VGZ-overeenkomst en de lijst met preferente implantaatleveranciers van VGZ en voorzag deze van commentaar. Deze analyse kan samen met de onderstaande informatie helpen om individueel te besluiten om al dan niet een overeenkomst aan te gaan met de zorgverzekeraar.

Techniek- en materiaalkosten 2019 fors naar beneden bijgesteld

Recent is duidelijk geworden dat VGZ de techniek- en materiaalkosten fors naar beneden heeft bijgesteld in bijlage 2 van de overeenkomst. In de overeenkomsten wordt gesteld dat de gecontracteerde tandarts/implantoloog als ketenleider naast het implantologische gedeelte ook verantwoordelijk is voor de prothetische zorg (artikel 5 van de overeenkomst). Dat betekent dat de tandarts/implantoloog die het contract tekent, gehouden is aan de vergoedingen in de tariefbijlage 2.

Het is dus van belang om na te gaan of de vergoeding van de materiaal- en techniekkosten voldoende is om de zorg te leveren of geleverd te krijgen door een tandarts, tandprotheticus of tandtechnicus. Met een overeenkomst mag niet worden afgeweken van de vergoeding van de techniek- en materiaalkosten. Zonder overeenkomst is dat wel mogelijk. In dat laatste geval zou de patiënt eventueel een grotere eigen bijdrage betalen. Het is aan iedere individuele tandarts/implantoloog om de juiste afwegingen te maken.

Huidig aantal gecontracteerde tandartsen/implantologen: tussen 55 en 88

Volgens de website van VGZ (Zorgzoeker) zijn er 55 gecontracteerde implantologen op 10 december 2018. VGZ geeft op 10 december aan dat er inmiddels 88 contracten zijn getekend, maar dat het 2 weken duurt, voordat een tandarts die getekend heeft, op de website zichtbaar wordt.

Aanzienlijk deel gecontracteerden zonder NVOI-registratie

KNMT en NVOI constateren samen dat een aanzienlijk deel van de gecontracteerden niet in het register van de NVOI staat vermeld. Dat is vreemd, omdat in de overeenkomsten wordt vermeld dat dat van de eis om NVOI-geregistreerd te zijn ‘slechts kan worden afgeweken met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Zorgverzekeraar. De Zorgverzekeraar verleent deze toestemming uitsluitend nadat de Zorgaanbieder daartoe een gemotiveerd verzoek bij de Zorgverzekeraar heeft ingediend.‘  Dit suggereert dat het op zijn minst moet gaan om uitzonderingen.

KNMT monitort dekking regionale contractering

Daarnaast is het van belang dat duidelijk is om hoeveel contracten voor de totale implantologie (zowel boven- als onderkaak) het gaat in verband met het voldoen aan de zorgplicht. VGZ geeft aan dat tot op heden slechts 6 contracten voor de onderkaak zijn gesloten. De rest van de contracten betreft dus zowel de onder- als bovenkaak. De KNMT zal scherp monitoren of er regionaal voldoende is gecontracteerd.

contracten
implantologie

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen