facebook

Nieuwe kwaliteitsnorm mondzorg vastgesteld

Profile picture for user Mariska de Beijer
Mariska
de
Beijer
2 minuten
Hkz nen basis voor beter
Op initiatief van de KNMT heeft de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) de HKZ-norm Mondzorg vernieuwd. De nieuwe kwaliteitsnorm sluit beter aan bij kleinere praktijken en bij de manier waarop de mondzorgbranche om wil gaan met kwaliteit.

Omdat de bestaande norm uit 2005 werd ervaren als teveel systeemgericht en de manier van toetsing te zwaar, zijn onnodige (regel)zaken geschrapt. Daarnaast is de toetsingscyclus verlengd van 3 naar 5 jaar. Praktijkvisitatie is als vast onderdeel in de cyclus opgenomen. De nieuwe norm legt veel meer nadruk op leren en verbeteren en veel minder op het schrijven van procedures en protocollen.

Waarom voldoen aan de HKZ-norm Mondzorg?

De HKZ-norm Mondzorg is een hulpmiddel voor tandartsen die er zeker van willen zijn dat hun praktijk op orde is en grip willen houden op veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving. Mondzorgpraktijken die werken met een op de norm gebaseerd kwaliteitssysteem laten zien dat zij serieus werk maken van kwaliteit van zorg. Ze hebben intern de zaken goed op orde, stellen de patiënt centraal en werken voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.

Deze inhoud is geblokkeerd door uw cookie voorkeuren.

Mondzorgbrede werkgroep betrokken bij het ontwikkelen van de nieuwe norm

Voor de ontwikkeling van de nieuwe norm is een werkgroep in het leven geroepen, waaraan tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en andere deskundigen uit de mondzorgbranche deelnamen. De norm wordt in maart gepubliceerd.

De KNMT ontwikkelt de komende periode hulpmiddelen waarmee praktijken gestructureerd en doelgericht kunnen werken aan de kwaliteit in hun praktijk volgens de maatstaf van de HKZ-norm.

Werkgroep HKZ-norm Mondzorg

Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP), Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde – UMCG, Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM), Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO), Centraal Overleg Bijzondere Tandheelkunde (COBIJT), Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Patiënten federatie Nederland.

Adviseurs namens: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Brand Compliance en TÜV Nederland.

certificeringen
HKZ-certificering
visitaties

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen