Nieuwe regelgeving radiologie op komst

11 januari 2018

Er is nieuwe regelgeving op het gebied van radiologie op komst. Met ingang van 6 februari 2018 treedt het Besluit Basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) in werking. Dit heeft gevolgen voor mondzorgpraktijken.

De belangrijkste veranderingen uit de nieuwe regelgeving zijn:

  • De meldplicht van röntgenapparatuur vervalt en wordt vervangen door een registratieplicht. Dit geldt voor alle röntgentoestellen.
  • Voor Conebeam CT geldt een volledige vergunningsplicht, ook voor output lager dan 100 kV.
  • Er geldt een nascholingsplicht van 1x per 5 jaar voor zowel tandartsen als voor personeel dat opnamen maakt in opdracht van de tandarts.
  • De naam van de stralingsdeskundige (voorheen coördinerend deskundige) staat vermeld in het KEW-dossier.

De nieuwe wetgeving maakt dat de richtlijn Tandheelkundige radiologie moet worden aangepast. De KNMT bereidt dit momenteel voor. Eind februari 2018 is de richtlijn in concept klaar en kunnen tandartsen hierop reageren. Zodra de richtlijn definitief is, helpt de KNMT haar leden verder om de benodigde wijzigingen te implementeren. Voor de registratie- en vergunningsplicht geldt een overgangstermijn van 2 jaar.

Meer over de nieuwe regelgeving voor Radiologie

Lees meer over:

0 reacties op Nieuwe regelgeving radiologie op komst