Nieuwe regels voor tandartsspecialisten met buitenlands diploma

28 juni 2016

Sinds 18 januari 2016 gelden er binnen Europa nieuwe regels voor de erkenning en registratie van tandartsen die hun specialistendiploma behaalden buiten Nederland en die in Nederland hun beroep willen uitoefenen.

Een aantal Nederlandse wetten is daarop aangepast en ook de regelgeving van het College Tandheelkundige Specialismen (CTS), dat de regels vaststelt rond erkenning en registratie van tandheelkundige specialismen, is gewijzigd. 

Europese regeling voor de onderlinge erkenning van diploma’s

Concreet houdt de wijziging met name in dat er nadere eisen zullen worden gesteld aan de registratie van in het buitenland opgeleide tandartsspecialisten. Als zij zich willen laten registreren als MKA-chirurg of orthodontist moet de RTS eerst de buitenlandse beroepskwalificatie (diploma) van de tandartsspecialist erkennen. Als dat is gebeurd, dan dient de tandartsspecialist voor registratie als specialist aan te tonen dat deze de Nederlandse taal beheerst, relevante werkzaamheden heeft verricht en aan deskundigheidsbevordering heeft gedaan.

Lees welke documenten u dient aan te leveren 

Voor wie gelden de nieuwe regels?

De buitenlandse specialist (orthodontist of kaakchirurg) die op of na 18 januari  2016 in Nederland aan de slag is gegaan heeft te maken met de nieuwe regels.

Uitvoering door RTS

Hoe de RTS uitvoering geeft aan deze regelgeving is vastgelegd in Beleidsregels Buitenlands gediplomeerden RTS. Deze beleidsregels zijn op 7 april 2016 door de RTS vastgesteld en treden op 1 juli 2016 in werking.

Lees de beleidsregels

Beheersing van het Nederlands

Omdat de beheersing van de Nederlandse taal uitermate belangrijk is voor de communicatie met patiënten, mag de RTS verifiëren of de talenkennis van specialisten voldoende is. Omdat de beheersing van de Nederlandse taal ook wordt vereist van buitenlandse tandartsen, zal het CIBG bij niet-Nederlandstaligen deze controle uitvoeren in het kader van de inschrijving als tandarts in het BIG-register. Als de tandarts ook vraagt om erkenning en inschrijving als specialist, controleert de RTS niet nogmaals het Nederlands als het CIBG al een controle heeft uitgevoerd.

Vragen

Heeft u vragen over de nieuwe regels dan kunt u contact opnemen met de RTS, afdeling Buitenlands gediplomeerden op telefoonnummer 030 - 28 23 902 of stuurt u een e-mail naar rts.registratie@knmt.nl.

0 reacties op Nieuwe regels voor tandartsspecialisten met buitenlands diploma