facebook

Nieuwe wetgeving tandarts-zzp’ers op komst

Profile picture for user 426538
Laura
van
Paesschen
3 minuten
Praktijk3dba
Het kabinet komt waarschijnlijk in 2020 met nieuwe wetgeving voor zzp’ers. Deze wetgeving wordt ook van toepassing op zelfstandig werkende mondzorgprofessionals, zoals waarnemers en praktijkmedewerkers. Praktijkhouders die met waarnemers werken, krijgen er ook mee te maken. 

De KNMT is bezorgd dat zorgspecifieke punten onvoldoende worden meegenomen in het nieuwe wetsvoorstel en zet zich daarom in de belangen van tandartsen en tandarts-specialisten op dit punt te behartigen.

Tandartsen zonder zelfstandige praktijk vervullen smeeroliefunctie

In de zorg zijn zelfstandige professionals, zoals tandartsen zonder zelfstandige praktijk, belangrijk om de continuïteit en kwaliteit van zorg te waarborgen. Ze vervullen een smeeroliefunctie op het moment dat aanvullende of vervangende capaciteit nodig is. Op dit moment weten we niet hoe de nieuwe wet er precies uit komt te zien. Wel vrezen we dat de nieuwe wet op bepaalde vlakken lastig uitvoerbaar en soms in strijd met specifieke zorgwetgeving zal zijn.

 Aanwijzingen van gezag

Op grond van de nieuwe wet zullen waarschijnlijk criteria worden geformuleerd waaraan getoetst wordt of een opdracht binnen of buiten loondienst (dienstbetrekking) wordt uitgevoerd. Ook binnen de huidige wettelijke regeling spelen deze criteria al een belangrijke rol, maar nog nergens is concreet in wet- of regelgeving vastgelegd wanneer er wel of geen sprake is van een dienstbetrekking.

Inmiddels is voor één van de criteria, het gezagscriterium, de uitleg van de huidige wettelijke regeling opgenomen in het Handboek loonheffingen van de Belastingdienst. Er zijn aanwijzingen geformuleerd die wijzen op gezag. We vrezen dat bepaalde zaken uit dat handboek in de uiteindelijke wet terechtkomen. Dat zou in strijd zijn met het waarborgen van de kwaliteit en continuïteit van zorg. Het gaat om de volgende aanwijzingen van gezag.

1. Duur van de opdracht

Voor de continuïteit van zorg is het van belang dat de duur van de opdracht flexibel blijft. Waarneming langer dan een jaar is in de zorg namelijk  vrij gebruikelijk. Denk hierbij aan vervanging bij ziekte of studie. In de eerste voorstellen lezen we dat het plan bestaat om deze termijn tot een jaar te beperken. Bovendien moet de duur van tevoren worden bepaald, iets wat juist gezien de onvoorspelbare aard van de zorgvraag de continuïteit van zorg in de weg staat. 

2. Vergelijkbare werkzaamheden

Tandarts(-specialisten) die als zzp’er werken, beoefenen meestal de kernactiviteit, het verlenen van zorg, van de opdrachtgever uit en verrichten vergelijkbare werkzaamheden als de zorgverlener die zij vervangen. Dit levert een negatief punt in de beoordeling op als dit als criterium wordt opgenomen, omdat zzp’ers zich niet meer met kernactiviteiten zouden mogen bezighouden.

3. Aansturen van medewerkers

Als het aansturen van een tandartsassistente door een tandarts(specialist) een aanwijzing is voor de aanwezigheid van een gezagsverhouding, dan staat dit op gespannen voet met de Wet BIG.

Een jaar geleden heeft de KNMT dit al samen met de branche- en beroepsorganisaties van onder meer medisch specialisten en huisartsen kenbaar gemaakt bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en in de Tweede Kamer. Onze punten worden nog onvoldoende opgepakt. Daarom hebben we nogmaals contact gelegd met de behandelend ambtenaren. Er ligt naar aanleiding van dit contact een uitnodiging om binnenkort te komen praten op het ministerie. 

Woensdag 13 februari spreekt de Tweede Kamer met minister Koolmees (SZW) over de nieuwe wetgeving tijdens het debat over arbeidsmarktbeleid.

Lees de nieuwste artikelen over dit onderwerp via de tag onder dit bericht.

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen