facebook

Nivel: geen ophef willen veroorzaken met bericht over mondzorgrapport

Profile picture for user h.scholten@knmt.nl
Hans
Scholten
1 minuut
Verwarring twijfel
Op verzoek van de KNMT heeft onderzoeksbureau Nivel per brief laten weten geenszins de bedoeling te hebben gehad onnodige discussie, onduidelijkheid en misinterpretatie te veroorzaken met haar nieuwsbericht over haar rapportage ‘Aanbod mondzorg’.

Nivel stelt:

'In het bericht hebben we 2 resultaten willen belichten die ook in het rapport zijn opgenomen, namelijk hoe de totale capaciteit aan tandartsen en mondhygiënisten zich in de toekomst zal ontwikkelen. Waarbij belangrijk is dat deze extrapolaties gegeven de verwachte in- en uitstroom van beide groepen én gegeven de huidige opleidingsinstroom zijn opgesteld. Dat de capaciteit aan tandartsen en mondhygiënisten in de toekomst anders kan (en zal) verlopen als de opleidingsinstroom zal worden bijgesteld is evident. Dat is dan ook wat met het Capaciteitsplan 2019 is afgegeven, namelijk om de instroom in beide opleidingen te verhogen. Ondanks dat we in het bericht hebben aangeven waarop de toekomstprojecties zijn gebaseerd, is het mogelijk geïnterpreteerd als dat trends die definitief en onveranderbaar zijn wat niet het geval is.'

Naar aanleiding van het bericht van Nivel over haar rapportage ‘Aanbod mondzorg’ kopte vakmedium Skipr ‘Mondhygiënist verdringt langzaam tandarts’, een kop waarvan Nivel zich nadrukkelijk distantieert.

Nivel richt haar brief aan het KNMT-bestuur, maar ook aan de bij het onderzoek betrokken begeleidingscommissie en de leden van de Kamer Eerstelijns Mondzorg van het Capaciteitsorgaan.

tandartsentekort

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen