NZa beboet tandarts voor verkeerde declaraties

24 februari 2017

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt een tandartsenpraktijk in Groningen een boete van € 200.000 op voor verkeerd declareren.

De tandarts bracht bij patiënten een toeslag van minimaal 200 euro in rekening voor het plaatsen van een kroon. Indien patiënten hiervan een nota kregen dan bevatte deze nota de niet-bestaande prestatiecode K30 en de uitleg ‘toeslag kwaliteit’ of ‘cosmetische behandeling’. Op deze manier liet de tandarts zijn patiënten te veel betalen. In totaal hebben ruim 300 patiënten deze vergoeding betaald, waarbij een aantal van hen zelfs meerdere malen de vergoeding heeft betaald. Deze werkwijze van de praktijk is in strijd met de regels die de NZa heeft opgesteld, met deze boete tot gevolg.

Bescherming van de consument In Nederland is wettelijk vastgesteld wat mondzorgverleners in rekening mogen brengen en wat (een onderdeel van) een behandeling maximaal mag kosten. Dit is gedaan door middel van codes en bijbehorende tarieven, die met behulp van de beroepsgroep zijn vastgesteld. Zorgverleners mogen naast de codes geen andere zaken in rekening brengen, dus ook geen aparte toeslag.

Als beroepsvereniging van tandartsen neemt de KNMT ten stelligste afstand van het buiten de regels in rekening brengen van kosten of toeslagen aan patiënten. Praktijken die dit wel doen schaden het vertrouwen van de patiënt en brengen de beroepsgroep met hun gedrag in diskrediet.

De KNMT streeft overigens wel modernisering van het huidige declaratiesysteem na. De vereniging zou graag zien dat er ruimte komt om innovatieve of excellente maar duurdere behandelingen te kunnen aanbieden, mits de patiënt daarvoor kiest. Daarover is de vereniging met de NZa in overleg.

Patiënten die meer willen weten over behandelingen bij de tandarts en de kosten ervan kunnen terecht op Allesoverhetgebit.nl. De website heeft ook een voorbeeld van een factuur geplaatst met uitleg van de verschillende onderdelen ervan.

2 reacties op NZa beboet tandarts voor verkeerde declaraties