facebook

NZa maakt tarieven en prestaties 2020 bekend

Profile picture for user Karel Gosselink
Karel
Gosselink
2 minuten
Nza
De tarieven voor de tandheelkunde en orthodontie stijgen per 1 januari 2020 met 1,7 procent. Dit heeft de NZa bekendgemaakt. Daarnaast heeft de NZa op basis van consultatie van het veld een aantal wijzigingen doorgevoerd in de regelgeving voor tandheelkundige en orthodontische zorg.

Een aantal in het oog springende wijzigingen:

  • In samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Gnathologische en Prothetische Tandheelkunde (NVGPT) is het G-hoofdstuk aangepast naar de laatste stand van wetenschap en techniek en in lijn gebracht met de systematiek van de andere hoofdstukken.

  • Prestatie J87 wordt toegevoegd voor het plaatsen van een tijdelijke kroon op een immediaat geplaatst implantaat in de esthetische zone (element 14 tot en met 24). Deze prestatie omvat zowel het plaatsen van de noodkroon als de bijbehorende nazorg.

  • Omdat er geen prestaties zijn voor het behandelen van een ernstige ontsteking van de weefsels rond een implantaat (peri-implantitis) wordt prestatie J35 ‘grondig submucosaal reinigen implantaat’ toegevoegd. Voor de chirurgische behandeling van peri-implantitis wordt prestatie T84 opgesteld.

  • Prestatie M80 en M81 (let op: worden toegevoegd voor de behandeling van witte vlekken in het eerste en volgende element.) Micro invasieve infiltratie is een techniek waarbij witte vlekjes of kleine beschadigingen in het tandglazuur kunnen worden behandeld. Behandeling met ICON is hier een voorbeeld van.

De KNMT is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe regelgeving:

Bekijk de inbreng en toelichting van de KNMT (pdf) 

Overzicht van de wijzigingen tarieven en prestaties 2020

Brief wijzigingen tandheelkundige zorg (pdf) N.B. Waar in deze brief M20 en M21 vermeld staat, wordt bedoeld M80 en M81

Brief wijzigingen orthodontische zorg (pdf)

Tarieven en prestaties 2020

Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2020 (pdf)

Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg 2020 (pdf)

Prestatie- en tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer 2020 (pdf)

Regeling mondzorg 2020 (pdf)

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
orthodontie
praktijkzaken
tandartsspecialisten
tarieven

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen