NZa past tariefbeschikking aan per 1 maart

25 februari 2016

Vanaf 1 maart aanstaande wordt een nieuwe tariefbeschikking tandheelkundige zorg van kracht. Daarin heeft de NZa een aantal nieuwe combinaties opgevoerd met prestatie J80 (twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit). Deze bleken abusievelijk niet opgenomen toen deze prestatie op 1 januari werd ingevoerd.

Na opmerkingen uit het veld heeft de NZa vastgesteld dat het hierbij ging om de prestaties J06, J07 en J15. Omdat J20 onderdeel is van de J80 moet op vergelijkbare wijze bij J12 dan J80 worden opgenomen als niet mogelijke combinatie. De NZa heeft op basis van deze wijzigingen een nieuwe beleidsregel (BR/CU-7164) en een nieuwe tariefbeschikking (TB/CU-7135-04) vastgesteld die per 1 maart 2016 gaan gelden.

De toelichting bij deze prestaties is ook aangepast (vetgedrukt de wijzigingen):

Ad J06 Vrijleggen foramen mentale
Uitsluitend t.b.v. chirurgische correctie van de uittredeplaats van de nervus mentalis, per kaakhelft. Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J20 en/of J80.

Ad J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik
Kunnen tegen kostprijs, onder vermelding van het batchnummer, in rekening worden gebracht. Alleen in combinatie met de codes J11, J20, J27, J80 in rekening te brengen.

Ad J12 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft
Aanbrengen van autoloog bot en/of botvervangend materiaal incl. het aanbrengen van een membraan. Het betreft een zelfstandige verrichting in een aparte zitting die niet in combinatie met J20 en/of J80 kan worden uitgevoerd. Kan in combinatie met J09, J10 en/of J11 in rekening worden gebracht.

Ad J15 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft
Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J20 en/of J80. Niet in combinatie met J12 of J13 t.b.v. dezelfde implantaatbehandeling in rekening te brengen.

Lees de volledige beleidsregel n.a.v. J80-aanpassing

Lees de volledige tariefsbeschikking tandheelkundige zorg per 1 maart 2016

Lees meer over: