NZa past tarieven mondzorg aan per 1 maart

23 februari 2017

Per 1 maart 2017 past de NZa een aantal prestaties en tarieven in de mondzorg aan.

Zo worden de tarieven van de prestaties U05 en U35 geïndexeerd naar het niveau van 2017. Dit was per 1 januari 2017 nog niet gebeurd.

Daarnaast voert de NZa na overleg met de brancheverenigingen in de mondzorg nog een beperkt aantal andere wijzigingen door.

Wijzigingen tarieven per 1 maart 2017 (pdf)

Printversie wijzigingen per 1 maart (pdf; print deze liggend en dubbelzijdig, zodat u deze in uw tarievenboekje kunt voegen).

De KNMT heeft het online tarievenboekje intussen aangepast.

Wijzigingen in de tariefbeschikking Tandheelkundige zorg per 1 maart 2017

U05 en U35

De tarieven van de prestaties U05 en U35 zijn geïndexeerd naar het niveau van 2017. Tegelijk heeft een correctie plaatsgevonden voor de maanden januari en februari.

R80

In de omschrijving van prestatie R80 is verduidelijkt dat deze verrichting minimaal 2 maanden voorafgaand aan het plaatsen van de kroon (R24) moet plaatsvinden.

G10

In de omschrijving van prestatie G10 is toegevoegd dat deze prestatie alleen gedeclareerd kan worden in combinatie met R24 als er sprake is van een behandeling waarbij minimaal twee kronen worden geplaatst.

P03

Bij prestatie P03 is het sterretje (*) verwijderd.

Algemene Bepalingen hoofdstuk XIII Implantaten (J)

In de Algemene Bepalingen bij hoofdstuk XIII Implantaten (J) is de zin "Het tarief is uitdrukkelijk bedoeld voor eventualiteiten die tijdens de diagnostiek niet konden worden voorzien" verwijderd bij de prestaties J06, J15, J16, 317 en J18. Moderne technieken laten nu toe dat diagnostiek en behandeling (implanteren) op eenzelfde dag kunnen plaatsvinden, dit wordt door deze bepaling belemmerd.

J44

De omschrijving van prestatie J44 is als volgt aangepast: De kosten van healing abutments zijn niet in rekening te brengen bij de J44. Deze kosten moeten in rekening worden gebracht middels J33.

E60

Bij prestatie E60 is een sterretje (*) toegevoegd. Hierdoor zijn de kosten van bijvoorbeeld MTA (of vergelijkbaar biokeramisch materiaal) declarabel.

R29

Bij prestatie R29 is een sterretje (*) toegevoegd. De titel van R29 is gewijzigd in 'Confectiekroon' en het puntenaantal is verlaagd met een punt. De materiaal- en techniekkosten zijn hiermee uit het tarief gehaald en moeten voortaan apart in rekening worden gebracht.

Prothetische nazorg

In de omschrijving van de prothetische nazorg is aangepast dat de termijn van twee maanden niet geldt na plaatsing van een immediaatprothese. De tekst van de "nazorg-clausule" (pag. 46 van de tariefbeschikking) is als volgt aangepast: "Verrichtingen P01, P02, P03, P04, P06, P51, P52, P53, P54 en P56 kunnen niet binnen twee maanden na plaatsing worden gedeclareerd. De zorg van deze verrichtingen valt binnen twee maanden na plaatsing onder prothetische nazorg, behalve in het geval van een immediaatprothese. Verrichting P07, P08, P57 en P58 kunnen alleen binnen twee maanden na plaatsing worden gedeclareerd indien sprake is van onzorgvuldig gebruik door de patiënt."

1 reactie op NZa past tarieven mondzorg aan per 1 maart