NZa start onderzoek naar materiaal- en techniekkosten

30 juni 2016

De NZa gaat controleren of aanbieders van mondzorg materiaal- en techniekkosten op  een juiste manier in rekening brengen. Volgens de NZa worden kortingen bij de inkoop van deze materialen en technieken niet altijd volledig doorberekend aan de patiënt.

De toezichthouder ontvangt signalen dat tandartsen hun patiënten soms teveel laten betalen voor de materiaal- en techniekkosten. Door middel van nationale maar ook internationale constructies met bijvoorbeeld 'papieren' tussen-BV's of inkoopcombinaties houden deze mondzorgaanbieders (bulk)kortingen achter. Een andere methode is het via soortgelijke constructies verhogen van de prijs van ingekochte bruggen en kronen zonder dat daar reële kosten tegenover staan.

Tips van de NZa aan patiënten

De NZa raadt patiënten aan de rekening van de tandarts goed te controleren:

  • Vraag om een toelichting bij de rekening.
  • Vraag om de inkoopfactuur bij het plaatsen van een kroon of brug; vergelijk dan de inkoopprijs met het bedrag op de factuur.
  • Als iets niet duidelijk is, vraag om een toelichting.
  • Patiënten die een misstand vermoeden, worden opgeroepen zich te melden bij de NZa.

De NZa kondigt ook aan het toezicht op de mondzorgnota langs twee sporen te verscherpen.

  1. Toelichting: de NZa publiceert voor mondzorgaanbieders een toelichting op de één-op-één-regel. Met een speciale factsheet geeft de NZa antwoord op veel gestelde vragen over materiaal en techniek.
  2. Onderzoek: op basis van de signalen start de NZa daarnaast met meerdere gerichte onderzoeken waarbij wordt gecontroleerd of mondzorgaanbieders hun materiaal- en techniekkosten juist doorberekenen. Als de regels worden overtreden, grijpt de toezichthouder in. Over deze lopende onderzoeken doet de NZa geen inhoudelijke mededelingen.

Vragen over materiaal- en techniekkosten?

De KNMT vindt dat patiënten erop moeten kunnen vertrouwen dat hun tandarts de juiste kosten in rekening brengt – en inkoopkortingen direct aan de patiënt doorgeeft. Daarnaast moet er een correcte en controleerbare rekening zijn. De KNMT wijst erop dat tandartsen al jaren met een volledig gespecificeerde rekening komen, waarop alle verrichtingen van de tandarts en de materiaal- en techniekkosten apart vermeld staan. Patiënten zijn daarover ook zeer tevreden, zo blijkt uit recent onderzoek van de NPCF.

KNMT-leden met vragen over het doorberekenen van materiaal- en techniekkosten kunnen terecht bij Ledenservice (ls@knmt.nl of tel. 030 - 60 76 380). De KNMT heeft voor haar leden ook een toelichting op de tandartsrekening gemaakt die zij aan patiënten kunnen geven.

Patiënten met vragen over de kosten, en specifiek over materiaal- en techniekkosten, kunnen ook terecht op Allesoverhetgebit.nl of bij de mondzorglijn TIP (tel. 0900-202 5012 ;€ 0,90 per gesprek).

Lees meer over: nza

2 reacties op NZa start onderzoek naar materiaal- en techniekkosten