facebook

NZa stelt prestaties en tarieven 2020 definitief vast

Profile picture for user Karel Gosselink
Karel
Gosselink
3 minuten
Nza-nederlandse-zorgautoriteit-sticky
De NZa heeft een nieuwe prestatie- en tariefbeschikking 2020 vastgesteld, waarin enkele kleine correcties zijn doorgevoerd. Daarnaast zijn ook de Regeling mondzorg 2020 en de Prestatie- en tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer 2020 op enkele kleine punten aangepast.

Dit maakte de NZa al in juli bekend:

  • De tarieven tandheelkundige zorg en de tarieven orthodontische zorg stijgen met 1,7%.

  • In samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Gnathologische en Prothetische Tandheelkunde (NVGPT) is het G-hoofdstuk aangepast naar de laatste stand van wetenschap en techniek en in lijn gebracht met de systematiek van de andere hoofdstukken.

  • Prestatie J87 wordt toegevoegd voor het plaatsen van een tijdelijke kroon op een immediaat geplaatst implantaat in de esthetische zone (element 14 tot en met 24). Deze prestatie omvat zowel het plaatsen van de noodkroon als de bijbehorende nazorg.

  • Omdat er geen prestaties zijn voor het behandelen van een ernstige ontsteking van de weefsels rond een implantaat (peri-implantitis) wordt prestatie J35 ‘grondig submucosaal reinigen implantaat’ toegevoegd. Voor de chirurgische behandeling van peri-implantitis wordt prestatie T84 opgesteld.

  • Prestatie M80 en M81 (let op: worden toegevoegd voor de behandeling van witte vlekken in het eerste en volgende element.) Micro invasieve infiltratie is een techniek waarbij witte vlekjes of kleine beschadigingen in het tandglazuur kunnen worden behandeld. Behandeling met ICON is hier een voorbeeld van.

We zetten de wijzigingen ten opzichte van de eerdere versie van juli dit jaar op een rijtje:

Wijzigingen Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg

J29

In de omschrijving van prestatie J29 ‘Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment)’ is toegevoegd dat deze prestatie ook in combinatie met J28 ‘Plaatsen volgend implantaat, per kaak’ in rekening mag worden gebracht.

J27 en J37

In de omschrijving van de prestaties J27 en J37 ‘Vervangen eerste en volgend implantaat’ is toegevoegd dat deze prestaties niet binnen zes maanden na J80 ‘Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit’ in rekening mogen worden gebracht.

J33

In de omschrijving van J33 ‘Kosten implantaat’ is verwijderd dat deze prestatie in rekening mag worden gebracht met J23 ‘Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment)’ en J34 ‘Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting’ en toegevoegd dat deze prestatie in rekening mag worden gebracht met J37 ‘Vervangen volgend implantaat’.

M40

In de omschrijving van prestatie M40 ‘Fluoridebehandeling’ is de tekst over M30 ‘Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament’ aangepast. M30 is aangewezen als er 5 elementen of minder dan 5 elementen met fluoride of chloorhexidine worden behandeld.

Correcties tarieven J19, J39 en P29

De tarieven van de prestaties J19 ‘Toeslag esthetische zone’, J39 ‘Uitvoeren autotransplantaat’ en P29 ‘Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit’, waar abusievelijk een onjuist tarief wordt vermeld, zijn aangepast.

Tekstuele wijzigingen

Naast bovenstaande technische aanpassingen is ook een aantal tekstuele aanpassingen doorgevoerd.

Regeling mondzorg

Wijzigingen in de lijst met prestaties waarbij het elementnummer vermeld moet worden

  • Prestatie J19 ‘Toeslag esthetische zone’ en J39 ‘Uitvoeren autotransplantaat’ zijn elementgebonden en zijn toegevoegd aan de elementenlijst in de Regeling mondzorg.
  • Prestatie M80 (Behandeling van witte vlekken, eerste element) en M81 (Behandeling van witte vlekken, volgend element) staan nu per abuis met de verkeerde codes (M20 en M21) op de lijst. Dit is gecorrigeerd.

Wijziging in de lijst met prestaties waarbij het vlak vermeld moet worden

Op dit moment staat er in de lijst een onjuiste code voor de prestatie ‘Drievlaksvulling composiet’. Op deze lijst staat de omschrijving juist (drievlakvulling composiet) echter wordt in plaats van code V93 de code V83 (die er daarmee twee keer op staat) vermeld. Dit is gecorrigeerd.

Wijziging Prestatie- en tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer

Correctie tarief Q0021

Het tarief van prestatie Q0021 (Technisch advies/ondersteuning. Tarief per eenheid van 5 minuten) waar abusievelijk een onjuist tarief wordt vermeld, is aangepast.

Correctie tarief Q1917

Het tarief van prestatie Q1917 (Holle klos) geldt  per 5 minuten. In de prestatie- en tariefbeschikking stond per abuis een tarief per uur. Dit is aangepast.

Prestaties en tarieven 2020

De definitieve prestatie- en tariefbeschikkingen vindt u hier:

Het jaarlijkse Tarievenboekje van de KNMT zal rond 1 december online beschikbaar zijn. Medio december valt het boekje bij leden op de mat.

Lees meer over tarieven en de tarief- en prestatiebeschikkingen 2020

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
tarieven

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen