Onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering 2016 van start

14 juni 2016
Onderzoek

Op 13 juni is de KNMT weer gestart met het onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering. In dit tweejaarlijkse onderzoek inventariseert de KNMT de werk‑ en praktijksituatie van tandartsen in Nederland.

Als u voor dit onderzoek bent benaderd, stellen we uw medewerking op prijs. En verzoeken we u om, afhankelijk van uw werksituatie, de vragenlijst die op u van toepassing is in te vullen en te retourneren of via internet de webversie van de vragenlijst in te vullen. Net als vorige keer wordt onderscheid gemaakt tussen tandartsen met een eigen praktijk en tandartsen die als niet-praktijkhouder werkzaam zijn. Voor beide groepen is een eigen vragenlijst opgesteld.

De KNMT vraagt uw medewerking

Het kan zijn dat u voor dit onderzoek bent benaderd. Omdat u al eerder deelnam als ‘peilstation-tandarts’, of omdat u in een aanvullende steekproef bent terecht gekomen. U hebt dan een brief gekregen met daarbij 2 vragenlijsten. En het vriendelijke verzoek om, afhankelijk van uw werksituatie, een van beide in te vullen en te retourneren. Als het uw voorkeur heeft, kunt u overigens ook via internet de webversie van de vragenlijst invullen; de persoonlijke link staat in de begeleidende brief.

Het invullen vergt enige inzet, maar uw medewerking is van groot belang voor het welslagen van het onderzoek. De uitkomsten geven straks een beeld van hoe de beroepsgroep anno 2016 tandheelkundige zorg verleent.

Achtergrond bij dit onderzoek

In het onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering passeren zaken de revue, zoals

  • de samenstelling van het tandheel­kundig team;
  • de omvang van de patiënten­populatie;
  • de organisatie van de zorgverlening;
  • en de tijdsbesteding van tandartsen en hun team.

Het is voor de beroepsorganisatie belangrijk om over deze actuele informatie te beschikken. Bovendien zijn de gegevens regelmatig van nut als ‘benchmark’ voor individuele tandartsen.

Lees meer over:

0 reacties op Onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering 2016 van start