Ongelijkheid mondzorg op Europese agenda

25 juni 2018

Er moet meer aandacht komen voor ongelijkheid in de mondzorg in Europa. Daarom organiseerde de Council of European Dentists (CED) op 19 juni een bijeenkomst in het Europese Parlement. Resultaat: de CED gaat een rapport schrijven voor de Europese Commissie om de ongelijkheid aan te pakken.

KNMT-bestuurslid Henk Donker leidde de bijeenkomst over ongelijkheid in de mondzorg

In de bijeenkomst ‘Health Inequalities – Oral Health For All’ kwamen Europese beleidsmakers, werkers uit de mondzorg en leden van het Europees Parlement en Commissie bij elkaar in Brussel om – dit keer onder voorzitterschap van KNMT-bestuurslid Henk Donker – te spreken over ongelijkheid in de mondzorg. Duidelijk werd dat Europa 2 categorieën van ongelijkheid kent waardoor mensen niet de benodigde mondzorg krijgen:

  • mensen die zich bewust zijn van het belang van de mondgezondheid maar er geen toegang tot hebben;
  • de groep mensen die zich niet bewust is van het belang van mondzorg en er daardoor geen gebruik van maken.

Voor beiden is het van belang dat zij worden bereikt, aldus de aanwezigen en de Council of European Dentists.

Council of European Dentists werkt onderwerp uit voor Europese Commissie

De vertegenwoordigers van de Europese Commissie en het Europees Parlement gaven aan zorgen te hebben over de ongelijkheid qua mondzorg, zowel tussen de EU-lidstaten onderling als binnen de lidstaten zelf. Aan de CED is gevraagd het onderwerp verder uit te werken in een rapport voor de Europese Commissie, zodat  deze er verder actie op kan ondernemen in de toekomst.

0 reacties op Ongelijkheid mondzorg op Europese agenda