ONVZ kondigt materiële controles mondzorg aan

26 april 2017
In overleg

ONVZ gaat dit jaar materiële controles in de mondzorg uitvoeren. De zorgverzekeraar doet dat zowel voor de basisverzekering als de aanvullende verzekering.

Zij gebruiken deze controles als een instrument om het publieke belang van betaalbaar-heid en toegankelijkheid van de zorg te waarborgen. Het doel van materiële controle is het achteraf verwerven van voldoende zekerheid over de gedeclareerde zorg. Deze dient rechtmatig geleverd en doelmatig verleend te zijn.

Bij rechtmatigheidscontroles gaat ONVZ na of de door de zorgaanbieder in rekening ge-brachte prestatie daadwerkelijk is geleverd. Bij doelmatigheidscontroles controleren ze of de geleverde prestatie het meest was aangewezen gezien de gezondsheidstoestand van de verzekerden. Het doel van deze controles is om vast te kunnen stellen of de gedecla-reerde zorg rechtmatig of doelmatig is.

ONVZ gaat specifiek controleren op prestaties in preventieve mondzorg (M01, M02 en M03), sealants (V30 en V35), fluorideapplicatie (M10 en M30) en kaakoverzichtsfoto’s (X21).

Meer informatie: brief van ONVZ over materiële controles in de mondzorg (pdf)

Op de website van ONVZ vindt u meer informatie over de algemene aanpak van materiële controles

0 reacties op ONVZ kondigt materiële controles mondzorg aan