facebook

Ook RadboudUMC Nijmegen zet vraagtekens bij taakherschikking

Profile picture for user Evert Berkel
Evert
Berkel
2 minuten
Caries2
In navolging van onder meer de Amsterdamse tandheelkundefaculteit ACTA worden nu ook vanuit het RadboudUMCNijmegen bezwaren geuit tegen het experiment met meer zelfstandige bevoegdheden voor mondhygiënisten. Dr. Niek Opdam, professor dr. Marie-Charlotte Huysmans en professor dr. Hugo de Bruyn, afdelingshoofd van de afdeling Tandheelkunde, richten per brief hun bezwaren vooral tegen het zelfstandig behandelen van primaire caviteiten door de mondhygiënist.

Volgens de drie zou je verwachten dat het steeds belangrijker worden van een preventieve, non-operatieve behandeling van cariës pleit voor meer zelfstandige bevoegdheid voor de mondhygiënist. Dat is echter niet het geval, omdat hier in de opleidingen onvoldoende op is geanticipeerd.
De nadruk van de preventieve taak van de mondhygiënist ligt traditioneel bij de mondhygiëne. De rol daarvan wat plaqueverwijdering bij cariës betreft is echter beperkt. Cariëspreventie zal zich dus ook moeten richten op dieet, lifestyle en fluoridetoepassingen. “Helaas is de nadruk van de uitbreiding van de deskundigheid van de mondhygiënist altijd gelegd op het technische aspect: het boren en vullen”, zeggen de drie. “De cariologie en de preventieve benadering ervan zijn relatief onderbelicht gebleven, en dat omvat ook de diagnostiek, risicoschatting en indicatiestelling.“
Opdam, Huysmans en De Bruyn stellen dat de achterstand in kennis van de mondhygiënist kan leiden tot overbehandeling. Die kan ook in de hand worden gewerkt wanneer vanuit het oogpunt van veiligheid – in casu het vermijden van pulpa-exposities, zeker in situaties waar geen tandarts aanwezig is – juist ondiepere laesies geschikt worden geacht voor restauratieve behandeling. Bij deze laesies is tegenwoordig echter een preventieve, non-operatieve behandeling de standaard.
De drie pleiten daarom voor een nauwe samenwerking tussen de opleidingen mondzorgkunde en tandheelkunde op het gebied van het cariologie-onderwijs, een verdieping van het cariologie-onderwijs aan de opleidingen mondzorgkunde en een bijscholingstraject voor geregistreerd-mondhygiënisten alvorens tot het experiment zou kunnen worden overgegaan.

Lees de volledige brief van Nijmegen (pdf)
Lees de volledige brief van ACTA (pdf)

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen