Openbare kennisgeving namens de RTS

25 juli 2017
Spiegeltje van de tandarts

Als gevolg van de uitspraak van 18 juli 2017 van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle is de inschrijving in het register van tandartsen van de heer J. Payam te Apeldoorn, op 18 juli 2017 als voorlopige voorziening geschorst.  

Ingevolge artikel 29, derde lid van de Regeling Specialismen Tandheelkunde leidt deze schorsing van de inschrijving in het register van tandartsen tot schorsing van de inschrijving in het register Dento-Maxillaire Orthopaedie per 18 juli 2017.

0 reacties op Openbare kennisgeving namens de RTS