facebook

Oplossing voor verplichte vermelding boven/onderkaak op nota

Profile picture for user Anita Zijlstra
Anita
Zijlstra
2 minuten
Shutterstock 331532891
De KNMT heeft samen met ZN en ANT een oplossing gevonden voor afgewezen declaraties, omdat bij bepaalde prestatiecodes niet is aangegeven om welke kaak het gaat. In gezamenlijk overleg is besloten om de verplichting van het vermelden van de kaak bij deze nieuwe prestatiecodes op te schorten, totdat de NZa deze verplichting invoert.

Verwarring over prestatiecodelijst

De verwarring is ontstaan per 1 januari 2019 doordat er 2 trajecten naast elkaar liepen. Het traject met Vektis, die via een werkgroep jaarlijks de prestatiecodelijst Mondzorg actualiseert en het traject met de NZa, die deze verplichting wil vastleggen in een NZa-regel. Vektis heeft in opdracht van de werkgroep de prestatiecodelijst Mondzorg per 1 januari 2019 aangepast, terwijl de NZa nog geen besluit had genomen.

Berekenen eigen bijdrage

Een aantal prestatiecodes had de verplichting om de kaak te vermelden al eerder, omdat dat noodzakelijk was om de eigen bijdrage te berekenen. Deze verplichting blijft natuurlijk van kracht. Voor een aantal nieuwe prestatiecodes wordt de verplichting opgeschort.

Verplichting voor nieuwe codes opgeschort

ZN zal haar leden verzoeken om de verplichting voor de nieuwe prestatiecodes op te schorten, met uitzondering van de prestatiecodes die deze verplichting al hadden voor 1 januari 2019 aangevuld met de nieuwe codes J78 en J79. Voor deze codes is het noodzakelijk voor de berekening van de eigen bijdrage de kaak te vermelden. De aangepaste regeling wordt ingevoerd op de datum dat de verplichte NZa-regel van kracht wordt. De verwachting is dat dit per 1 juli 2019 of 1 januari 2020 zal zijn.

Partijen gaan in overleg om er voor te zorgen dat in de toekomst dergelijke verwarring niet meer zal voorkomen.

Recent nieuws

Coronavirus
82 minuten