facebook

Oproep: werk mee aan onderzoek capaciteit mondzorg

Profile picture for user Karel Gosselink
Karel
Gosselink
1 minuut
Capaciteit
Nivel start binnenkort met een onderzoek naar het tandartsenaanbod in Nederland. De uitkomsten hiervan dragen bij aan een advies over het toekomstig aantal opleidingsplaatsen tandheelkunde in Nederland. De KNMT roept tandartsen - die in de steekproef vallen - op aan het onderzoek mee te werken.

Hoeveel tandartsen moeten worden opgeleid?

Voor het waarborgen van goede mondzorg in Nederland is het van belang dat er voldoende tandartsen zijn. Daarom zal het Capaciteitsorgaan - mede op basis van het Nivel-onderzoek - eind dit jaar aan het ministerie van VWS een onafhankelijk instroomadvies geven voor de opleiding tandheelkunde. Afhankelijk van verschillende toekomstscenario’s, wordt daarin bepaald hoeveel tandartsen moeten worden opgeleid om nu en in de toekomst in de vraag aan tandartsenzorg te voorzien.

Invullen enquête kost 5 tot 10 minuten

Kennis- en onderzoeksinstituut Nivel stuurt binnenkort een enquête naar een steekproef van tandartsen, verkregen via de KNMT en de ANT. Alleen voldoende deelname aan de enquête kan een goede onderbouwing geven voor het instroomadvies. Het invullen van de enquête, waarin alleen feitelijke vragen over de werksituatie worden gesteld, kost ongeveer 5 tot 10 minuten.

opleidingsplaatsen

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen