facebook

Overgangsregeling 2019-2020 voor declaraties Gnathologie

Profile picture for user Karel Gosselink
Karel
Gosselink
2 minuten
Declareren
Op verzoek van de KNMT hebben de zorgverzekeraars een overgangsregeling bepaald voor het declareren van reeds in 2019 gestarte en eventueel gemachtigde OPD-behandelingen (Orofaciale Pijn en Disfunctie).

Het G-hoofdstuk in tarievenlijst is behoorlijk veranderd

Het G-hoofdstuk (gnathologie) in de tarievenlijst 2020 is behoorlijk veranderd ten opzichte van 2019. De complexe OPD zorg (OPD-B) valt nu onder de bijzondere tandheelkunde, die wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De niet complexe zorg (OPD-A) wordt niet meer vergoeden vanuit de basisverzekering. Dit anders is dan in 2019, waardoor het voor tandartsen die dit jaar nog werken met machtigingen uit 2019 niet duidelijk is hoe een en ander te declareren.

Aanpak van zorgverzekeraars voor declaratie van machtiging uit 2019

De werkgroep mondzorg van ZN heeft zich hierover gebogen en afgestemd dat de zorgverzekeraars de volgende aanpak hanteren:

  • De OPD-zorg die is gemachtigd in 2019 of eerder valt als niet complexe zorg  onder OPD-A.
  • Verzekeraars regelen dat OPD-A codes in 2020 gedeclareerd kunnen worden op basis van de machtigingen uit 2019. De behandeling kan dus gewoondoorlopen zonder administratieve last voor zorgverleners.
  • Omdat machtigingen van 2019 te zijner tijd verlopen, zal op termijn de gemachtigde zorg voor OPD-A ‘uitsterven’.
  • Tandartsen kunnen de volgende vertalingstabel gebruiken om de codes uit 2019 te declareren met de codes uit 2020:

Vertalingstabel codes 2019 - 2020

2019

2020

G01

G21

G02

G23

G03

vervallen

G61

G41

G62

G62

G63

G62

G64

G41

G65

G65

G66

vervallen

G67

G44 (1)

G68

G68

G33

G33

(1). De G44 valt onder de complexe zorg. Indien een zorgverlener deze wil duitvoeren en declararen, zal een aanvullende machtiging moeten worden aangevraagd via G22 onderzoek (complexe zorg). G67 kan vanuit een machtiging 2019 en eerder niet worden vertaald naar G44 in 2020 en verder.

Als de tandarts-gnatholoog van mening is dat er wel sprake is van OPD-B (complex): De G21 is feitelijk al uitgevoerd als G01 in 2019. Dan moet er door de zorgverlener eerst een G22 Verlengd onderzoek OPD uitgevoerd worden en vervolgens dienen de benodigde OPD B codes met aanvullende machtiging aangevraagd te worden.
 

tarieven
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen