Partijen willen samen oplossing zoeken voor voeren BIG-nummer

22 maart 2019

Recent is er in de zorg grote onrust ontstaan rondom het zichtbaar voeren van het BIG-nummer. Daarover zijn het ministerie van VWS, de beroepsgroepen, waaronder de KNMT, werkgevers, Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie vrijdag 22 maart met elkaar in overleg getreden. In het overleg is afgesproken dat de partijen een oplossing willen met aandacht voor de administratieve lasten, waarbij voldoende tijd is voor implementatie.

De partijen streven ernaar om binnen enkele maanden tot een oplossing te komen. Dit leidt mogelijk tot een nieuwe maatregel. Totdat die er is, zal de IGJ niet handhaven op het zichtbaar voeren van het BIG-nummer.

De KNMT is blij dat het ministerie inziet dat er betere, werkbaarder afspraken gemaakt moeten worden rondom de invoering van de BIG-vermelding. Eerder riep ze samen met andere partijen op om geen overbodige en onnodige administratieve lasten op te leggen rondom het verplicht bekend maken van het BIG-nummer en vroeg ze om uitstel van de invoeringsdatum van de nieuwe eisen. 

Achtergrond van de maatregel is grotere transparantie en duidelijkheid voor de patiënt. Via het BIG-nummer is een BIG-geregistreerde zorgverlener eenvoudig terug te vinden in het BIG-register. De registratie geeft (toekomstige) patiënten de zekerheid dat een BIG-geregistreerde zorgverlener bevoegd en voldoende gekwalificeerd is. 

 

Total votes: 61

2 reacties op Partijen willen samen oplossing zoeken voor voeren BIG-nummer