facebook

Patiënt weet Geschilleninstantie Mondzorg te vinden

Profile picture for user Karel Gosselink
Karel
Gosselink
1 minuut
Mond achter roze papier
De Geschilleninstantie Mondzorg heeft vorig jaar 31 uitspraken gedaan in een geschil tussen patiënt en mondzorgverlener, meldt het jaarverslag 2018 van de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg (SGIM). Vrijwel alle klachten gingen over de tandheelkundige behandeling. In een enkel geval ging het om bejegening, declaratie en de communicatie    

In totaal werden 34 hoorzittingen gehouden

In totaal werden 56 geschillen ingediend bij de SGIM, wat in lijn ligt met het aantal in 2017. Hiervan  werden er 42 doorgezet en ter zitting behandeld. In een aantal gevallen werd de klacht alsnog  ingetrokken. In totaal hield de geschilleninstantie 34 hoorzittingen resulterend in 31 uitspraken.

Vrijwel alle klachten gingen over de tandheelkundige behandeling

Bijna alle klachten gingen over de tandheelkundige behandeling. Verder ging één klacht over de declaratie en één over onjuiste informatie. Hoewel bejegening bij enkele klachten wel een rol speelde, was dit geen hoofdreden om een geschil voor te leggen.

29 klagers eisten een schadevergoeding. Aan 8 klagers werd dit toegewezen met een totaalbedrag van bijna 65 duizend euro. Bij 17 geschillen moest de behandelaar het door de klager betaalde griffiegeld vergoeden.

Patiënt weet weg te vinden naar geschilleninstantie

De SGIM – dat in 2017 werd ingesteld door de beroepsverenigingen in de mondzorg (onder andere de KNMT) samen met de Consumentenbond – blikt terug op een succesvol jaar. Patiënten weten hun weg inmiddels te vinden naar de instantie, meldt het jaarverslag.

 

klachten
rechtsvormen

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen