Per 1 juli herregistreren bij het KRT? Regel uw visitatie via de KNMT

02 mei 2019

Voor een grote groep tandartsen geldt dat zij per 1 juli aanstaande hun registratie bij het KRT moeten verlengen. Een van de eisen die het KRT aan de herregistratie stelt, is meedoen aan visitatie.

In 2017 heeft het KRT de registratietermijn met 2 jaar verlengd, omdat veel tandartsen toen nog niet aan deze norm konden voldoen. Bent u al gevisiteerd?

Regel uw visitatie via de KNMT

Visitatie kan op verschillende manieren geregeld worden via de KNMT:

  • KNMT Praktijkvisitatie voor praktijkhouders
  • IQual Visitatie voor IQual-groepen
  • Individuele visitatie voor zzp-tandartsen en tandartsen in loondienst

Visitatie: voor collega’s, door collega’s

De door KNMT opgeleide collega-tandartsen voeren als hoofdvisiteur de visitatie uit.  Zij doen dit samen met een collega die al eerder gevisiteerd is. Echte professionals dus, met wie tandartsen tijdens de visitatie dieper op vak-issues in kunnen gaan en die praktische oplossingen geven om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Dit maakt visitatie via de KNMT voor de beroepsgroep een vertrouwd, veilig, professioneel en geaccepteerd toetsingsinstrument voor het zorgverleningsproces.

Van goed beter maken

Een inspirerende intercollegiale doorlichting geeft een goed beeld van het professioneel handelen in de praktijk. Zo weten tandartsen wat ze kunnen doen om van goed, beter te maken. Bovendien voldoen ze hiermee aan één van de registratie-eisen van het KRT.

Is visitatie iets voor u? Doe de test!
6 drogredenen om niet aan visitatie te doen

Meer informatie over KNMT Visitatie
Meer informatie over IQual visitatie

Total votes: 5

0 reacties op Per 1 juli herregistreren bij het KRT? Regel uw visitatie via de KNMT