facebook

Personeelszaken: dit verandert er in 2020

Hans
Scholten
1 minuut
Team praktijk tandarts
Wat verandert er in 2020 in wet- en regelgeving rondom personeelszaken? De KNMT heeft het voor u op een rijtje gezet.

Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari

Op 1 januari 2020 gaat de Wet arbeidsmarkt in balans in, die de arbeidsmarkt ingrijpend verandert. Lees over verschillende onderwerpen die door de wet beïnvloed worden:

Werkkostenregeling verruimd per 1 januari

Vanaf 1 januari wordt de werkkostenregeling verruimd. Daardoor komt er extra beloningsruimte voor uw medewerkers.

Hoger minimumloon en minimumvakantiebijslag per 1 januari

De minimumlonen worden jaarlijks op 1 januari en 1 juli geïndexeerd. De wettelijk minimumlonen per 1 januari 2020 staan in de KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling 2020.

AOW-leeftijd blijft op 1 januari gelijk

De AOW-gerechtigde leeftijd blijft op 1 januari 2020 66 jaar en vier maanden.

Makkelijkere regeling leasefiets

De regels rondom een 'fiets van de zaak' worden vereenvoudigd.

Maximumdagloon hoger per 1 juli

Per 1 juli 2020 wordt het maximumdagloon (onder andere van belang bij doorbetaling tijdens ziekte) verhoogd tot 219,28 per dag.

Langer geboorteverlof en adoptie- en pleegzorgverlof per 1 juli

Met ingang van 1 juli 2020 krijgen partners recht op 5 keer het aantal werkuren per week aanvullend geboorteverlof. Dit aanvullende verlof komt bovenop het reguliere geboorteverlof van één keer het aantal werkuren per week. Het aanvullende verlof wordt betaald door het UWV; werknemers krijgen 70% van het loon met een maximum van 70% van het maximum dagloon.

arbeidsvoorwaarden
arbeidsvoorwaardenregeling
personeelszaken
Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen