facebook

Personeelszaken: dit verandert er per 1 januari 2019

Hans
Scholten
2 minuten
Tandartspraktijk
Wat verandert er op 1 januari 2019 in wet- en regelgeving rondom personeelszaken? De KNMT heeft het voor u op een rijtje gezet.

Geboorteverlof en uitbreiding adoptie- en pleegzorgverlof

Op 1 januari 2019 wordt het betaald kraamverlof voor partners van moeders vervangen door (betaald) geboorteverlof. De duur van het geboorteverlof is eenmaal de overeengekomen arbeidsduur per week. De kosten met betrekking tot het geboorteverlof komen voor rekening van de tandarts-praktijkhouder. Ook het adoptie- en pleegzorgverlof wordt van vier naar zes weken uitgebreid. Voor het adoptie- en pleegzorgverlof kunnen tandarts-praktijkhouders een uitkering aanvragen bij het UWV. Deze uitkering moet maximaal vier weken en minimaal twee weken voor de ingangsdatum van het verlof worden aangevraagd. Een adoptie- of pleegzorguitkering aanvragen kan via de website van het UWV. Raadpleeg het verlofschema (pdf) voor meer informatie.

Per 1 juli 2020 kan de partner aanspraak maken op vijfmaal de overeengekomen arbeidsduur (aanvullend) geboorteverlof tegen 70% van het loon.

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en transitievergoeding

De minimumlonen worden jaarlijks op 1 januari en 1 juli geïndexeerd. Vanwege de stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumloon in 2017, 2018 en 2019 zijn er voor BBL-leerlingen, afhankelijk van de leeftijd, aparte wettelijk minimumlonen vastgesteld. De wettelijk minimumlonen per 1 januari 2019 staan in de KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling 2019.

Per 1 juli 2019 hebben 21-jarige werknemers recht op het volledige wettelijk minimumloon. In de periode van 1 januari 2019 tot 1 juli 2019 hebben zij slechts recht op een percentage van het wettelijk minimumloon. De tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (jeugd-LIV) compenseert tandarts-praktijkhouders voor de gestegen loonkosten. 

De maximale transitievergoeding gaat omhoog van € 79.000,- naar € 81.000,-.

Overwerk (tijd-voor-tijdregelingen)

Overwerk wordt vaak gecompenseerd in betaalde vrije tijd, ook wel aangeduid als tijd-voor-tijd. Met werknemers die het wettelijk minimumloon of net daarboven verdienen is het vanaf 1 januari 2019 slechts mogelijk een tijd-voor-tijdregeling bij cao af te spreken. Deze wetswijziging heeft voor de meeste tandarts-praktijkhouders geen effect, aangezien voor het totaal aan verrichte uren arbeid (contracturen plus overwerkuren) doorgaans het wettelijk minimumloon wordt betaald. Een tandarts-praktijkhouder kan dit navragen bij zijn accountant.

Dit betekent dat de meeste praktijkhoudenden tandartsen een tijd-voor-tijdregeling met hun werknemers kunnen afspreken zonder dat dit is vastgelegd in een cao.

AOW-leeftijd

De AOW-gerechtigde leeftijd schuift op 1 januari 2019 naar 66 jaar en vier maanden.

Wet transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid

In juli 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wet die het mogelijk maakt om compensatie te ontvangen voor het betalen van een transitievergoeding aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Deze wet treedt met terugwerkende kracht per 1 juli 2015 in werking. Dit betekent dat tandarts-praktijkhouders ook voor reeds betaalde transitievergoedingen worden gecompenseerd. De compensatie kan mogelijk in het jaar 2020 worden aangevraagd. Het is belangrijk dat tandarts-praktijkhouders op deze nieuwe wet anticiperen om optimaal gebruik te maken van de compensatieregeling.

AVR-'proof'

Wanneer van toepassing zijn de veranderingen doorgevoerd in de KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling 2019.

arbeidsvoorwaarden
arbeidsvoorwaardenregeling
KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling
personeelszaken
praktijkhouders

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen