facebook

Peter Vos: ‘Noodhulp zal ik altijd verlenen’

Profile picture for user Evert Berkel
Evert
Berkel
3 minuten
32 elementen
32 elementen, 32 vragen. De geïnterviewde pikt er blind zeven vragen uit en beantwoordt die naar beste eer en geweten. Peter Vos (64) uit Tholen kwam tot de volgende keuzes.

1 Waarom dit vak?

“Op de middelbare school zocht ik een beroep waarin mijn kwaliteiten konden worden ingezet, maar dat tevens een bepaalde economische zekerheid bood. Ik had twee vrienden wier vader tandarts was en die brachten mij op het idee om tandheelkunde te gaan studeren. Andere ambities waren medisch specialist of bouwkundige. Inmiddels, na bijna veertig jaar als tandarts werkzaam, ligt bij mij de voldoening vooral in de persoonlijke contacten met zowel mijn medewerkers als mijn patiënten. Mijn hart ligt echt bij het wel en wee van de mensen met wie en voor wie ik mijn werk doe. Daarnaast blijft het altijd weer een uitdaging om een passende behandeling aan de patiënt voor te leggen en er iets moois van te maken. Elke werkdag ga ik nog steeds met veel plezier naar de praktijk!”

14 Welke type patiënt hebt u liever niet in uw stoel?

“Patiënten met irreële eisen of verwachtingen. En patiënten die eindeloos aandacht proberen te krijgen. Ik ervaar het als een hele opgave om ook deze patiënten op een goede manier te begeleiden. Dat lukt me helaas echt niet altijd.”

20 Waaraan geeft u het meeste geld aan uit?

”In onze praktijk slokken de maatregelen in het kader van de infectiepreventie een groot gedeelte van het budget op. En dat is ook meteen mijn zorg voor het milieu, elke week weer die grote afvalberg van disposables. Daarnaast is een verzorgde praktijk, waar aandacht is besteed aan details, het visitekaartje voor de patiënten. Maar ook dat vergt wel de nodige investeringen.”

4 Wat is minder leuk?

“Vaak is het standaardantwoord hierop de toegenomen regeldruk. Maar ik ben toch van mening dat de meeste regels nut hebben. Bijvoorbeeld de uitgebreide dossiervorming. Het is welhaast niet meer voorstelbaar dat daar in de beginperiode van mijn loopbaan maar zeer beperkt aandacht aan werd besteed. Maar ik wil vooral benoemen wat wél leuk is aan het vak: mensen van de pijn afhelpen, mensen blij maken met mooie tanden, mensen gelukkig maken met een goed zittende prothese.”

18 Wat doet u als blijkt dat een patiënt een noodzakelijke behandeling echt niet kan betalen?

“Noodhulp zal ik altijd verlenen. Dat beschouw ik echt als inherent aan mijn beroep. Maar hoe vaak komt het voor dat iemand zelfs noodhulp niet kan betalen? En als het dan een enkele keer gratis is, beschouw ik dat als all-in-the-game. Een aantal jaren geleden heb ik enkele Russische pleegkinderen uit Tsjernobyl behandeld, ook dit ging vanzelfsprekend zonder kosten.”

22 Waar hebt u spijt van?

”Als tandarts heb ik vele jaren heel veel praktijkuren gedraaid. Dat heeft mij een bepaalde welstand gebracht, maar daardoor was er minder aandacht voor mijn gezin. De balans was behoorlijk doorgeslagen naar werken. In 2012 heb ik de praktijk overgedragen aan een tandartsketen. Sindsdien werk ik parttime in mijn voormalige praktijk en dat heeft me veel rust opgeleverd. Ook vind ik het spijtig dat mijn jongste dochter van 29 nu aangeeft dat ze graag tandarts had willen worden, want ik heb haar daartoe eerder niet gestimuleerd. Ze is nu forensisch orthopedagoog, maar het zou toch mooi geweest zijn als ik het stokje aan haar had kunnen doorgeven.”

21 Wat zou u zijn als u geen tandarts was?

“Mijn tweede studiekeuze indertijd was bouwkunde. Projecten opzetten en uitbouwen hebben mij altijd beziggehouden. In mijn praktijk heb ik dat deels kunnen toepassen door diverse verbouwingen uit te voeren. Mijn éénkamerpraktijk heb ik in de loop van de jaren uitgebouwd tot een grote tandheelkundige kliniek. Naast het bouwkundige aspect is uiteraard het primaire doel geweest om de tandheelkundige zorg in onze regio voor de toekomst veilig te stellen. Het uitbreiden van de praktijk heeft mij ook verdere persoonlijke ontwikkeling gebracht, want ik kwam aan de leiding te staan van een team van 25 medewerkers. Dan worden er vele andere kwaliteiten aangesproken.” NT

Tekst: Anita Zijlstra // Beeld: Nick Franken

32 elementen (NT)

Recent nieuws

Coronavirus
79 minuten

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen