facebook

Positieve geluiden na eerste algemene vergadering ledenraad

Profile picture for user 426538
Laura
van
Paesschen
1 minuut
Ledenraad
De eerste vergadering van de KNMT-ledenraad is een feit. Zowel deelnemers als bestuur kijken terug op een geslaagde eerste bijeenkomst, waarin een positieve sfeer en inhoudelijke discussies de boventoon voerden. 

Op de warmste 19 april sinds jaren kwamen in het Carlton President Hotel in Maarssen/Utrecht om 14.00 uur de 24 leden bijeen. De vergadering bestond uit 2 delen: een formeel deel met agenda en stemming en een meer informeel deel waarin praktische zaken en onderlinge afspraken werden besproken. Tijdens de stemrondes werd er in twee rondes gestemd: eerst de afgevaardigden en daarna de aanwezige leden. Zij gaven unaniem goedkeuring aan de jaarrekening en verleenden decharge aan het hoofdbestuur.
 
De reacties van de afgevaardigde tandartsen na afloop waren veelal positief. Ze vonden het fijn inhoudelijk te kunnen discussiëren en dieper op bepaalde onderwerpen in te gaan.  Zo werd uitgebreid gesproken over de taakherschikking en de deskundigheidsbevordering van tandartsen.
 
De ledenraad dient als vervanging van de Algemene Vergadering. Ten grondslag aan de nieuwe verenigingsstructuur en setting ligt het sneller en slagvaardiger kunnen handelen. De KNMT moet op die manier effectiever en efficiënter worden en dichter bij haar leden staan. De taak van de ledenraad is onder meer het vormen van een forum waar discussie over en aan-scherping van beleid kan plaatsvinden.

De dag werd afgesloten met een gezellige borrel en diner in de zon.

Bekijk reacties van de afgevaardigden en KNMT-voorzitter Wolter Brands:

 

 

 

ledenraad
Algemene Vergadering (AV)

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen