Praktijkvisitatie nu mondzorgbreed

22 maart 2017
Team

Praktijkvisitatie staat nu ook open voor mondhygiënisten. KNMT en NVM-mondhygiënisten hebben onlangs een samenwerkingsovereenkomst getekend die dit mogelijk maakt. Zowel tandartsen als mondhygiënisten zijn door de beroepsverenigingen opgeleid tot hoofdvisiteur.

Wat gaat goed en wat kan beter?

Doel van praktijkvisitatie is kwaliteitsverbetering. Tijdens de visitaties geldt het uitgangspunt: wat gaat goed, en wat kan beter? Een visitatietraject maakt verbeterpunten zichtbaar op het gebied van bijvoorbeeld protocollen, hygiënerichtlijnen, verslaglegging in dossiers en veiligheid. Door in het traject zowel de tandarts als de mondhygiënist te betrekken ontstaat een totaaloverzicht. Bovendien levert het gezamenlijk optrekken efficiencyvoordelen op.

Meer weten? Of wilt u visitatie aanvragen voor uw praktijk? Ga naar knmt.nl/visitatie

Lees meer over: visitaties

0 reacties op Praktijkvisitatie nu mondzorgbreed