Prestaties en tarieven 2019 bekendgemaakt

22 juni 2018

De NZa heeft de prestaties en tarieven voor mondzorgbehandelingen in 2019 bekendgemaakt.

Op basis van signalen en verzoeken die de NZa  ontvang van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars bekijkt ze ieder jaar samen met onder meer de KNMT hoe de prestaties, tarieven en regels voor de mondzorg beter kunnen aansluiten op de actuele zorgpraktijk. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen voor 2019:

Beoordelen röntgenfoto nu apart declarabel

Tandartsen kunnen voortaan ook alleen voor het beoordelen van een röntgenfoto een prestatie in rekening brengen. Door het toevoegen van prestaties voor het beoordelen wordt voorkomen dat foto’s opnieuw worden gemaakt als deze alleen beoordeeld moeten worden. De huidige prestaties gelden namelijk voor zowel het maken als het beoordelen van een röntgenfoto.

Nieuwe prestaties voor tandtechniek in eigen beheer

De prestaties en tarieven voor tandtechniek in eigen beheer zijn herzien op basis van onderzoek en bieden nu meer ruimte om innovatieve technieken te bekostigen.

Bijzondere tandheelkunde 

Centra voor bijzondere tandheelkunde (CBT) kunnen vanaf 2019 het collectief maximum tijdstarief (X831) in rekening brengen, óok als zij niet erkend zijn als instelling voor medisch-specialistische zorg (IMSZ). Tot 2019 kunnen centra zonder deze IMSZ-toelating alleen prestatie U05 ‘Tijdstarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van 5 minuten’ in rekening brengen.

Binnenkort zal de KNMT uitgebreider op de prestaties en tarieven voor 2019 ingaan. Wilt u nu al meer weten, bekijk dan:

Gewijzigde  beleidsregel bijzondere tandheelkunde;

Gewijzigde beleidsregel orthodontische zorg en

Gewijzigde beleidsregel tandheelkundige zorg.

 

3 reacties op Prestaties en tarieven 2019 bekendgemaakt