Preventief antibioticagebruik niet zinvol bij patienten met een gewrichtsprothese

02 maart 2016
Pillenstrip

Het is niet nodig om patiënten met een gewrichtsprothese preventief antibiotica voor te schrijven als zij een tandheelkundige behandeling ondergaan. Dat is de kern van de Richtlijnmodule 'Antibioticaprofylaxe bij een gewrichtsprothese' die de KNMT onlangs heeft geautoriseerd.

Een gezonde mond draagt bij aan een gezond lichaam. Andersom geldt ook: problemen in de mond kunnen leiden tot gezondheidsproblemen.  Mede daarom hamert de KNMT ook zo op preventie en regelmatige controle. Een tandheelkundige behandeling is immers niet helemaal zonder risico. Als gevolg van een tandheelkundige behandeling  kunnen bacteriën in de bloedbaan terechtkomen.  En dat kan in zeldzame gevallen leiden tot infecties elders in het lichaam.

Bij patiënten met een heupprothese bijvoorbeeld zou het gebied rond de gewrichtsprothese geïnfecteerd kunnen raken. Is het daarom  zinvol deze groep patiënten preventief antibiotica voor te schrijven als zij een tandheelkundige behandeling ondergaan?  De Nederlandse Orthopaedische Vereniging en de KNMT hebben zich gebogen over deze vraag en zijn gekomen met een duidelijke richtlijn: preventief antibioticagebruik is niet nodig voor deze groep.

De aanbevelingen van de richtlijnmodule luiden kort en bondig:

  • Schrijf voorafgaand aan een tandheelkundige behandeling preventief geen antibioticaprofylaxe voor:
  • ...aan patiënten met een gewrichtsprothese;ook niet als deze patiënten een verminderde immuniteit hebben;
  • ...of als zij behandelingen in geïnfecteerd gebied ondergaan (bijvoorbeeld abcesincisie, extractie, parodontale behandeling of endodontische behandeling).
  • Attendeer de patient op het belang van een goede mondgezondheid en regelmatige controle.

Meer informatie en de gehele richtlijn Antibioticaprofylaxe bij gewrichtsprothesen

Daar wordt iedereen beter van!

Deze aanbevelingen sluiten aan bij het overheidsbeleid om onnodig gebruik van antibiotica tegen te gaan en resistentie te voorkomen. Meer informatie daarover is te vinden op de website van de publiekscampagne Daar wordt iedereen beter van! van het ministerie van VWS.

Lees meer over: