Proef: mondzorgcoach op het consultatiebureau

18 mei 2017

Sinds dit voorjaar zijn er mondzorgcoaches op een aantal consultatiebureaus. Doel is om de mondzorg voor peuters te verbeteren. De Hogeschool Utrecht en het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) onderzoeken de effectiviteit van dit initiatief.

Veel kinderen bezoeken pas na hun vierde voor het eerst een tandarts. Maar veel kinderen hebben dan al cariës. Ouders weten vaak niet dat mondzorg voor kinderen verzekerd is. Daardoor bereikt preventieve mondzorg te weinig kinderen. Om dit ongewenste patroon te doorbreken is binnen het project ‘Gezonde Peutermonden’ een preventieprogramma gestart.

Inzet is het bevorderen van mondhygiëne en preventie van cariës ter verbetering van de mondgezondheid bij peuters. Peggy van Spreuwel, docent en gezondheidswetenschapper aan de Hogeschool Utrecht, bestudeert de effectiviteit van het programma in het kader van haar promotieonderzoek bij het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA).

In het kader van het rijksvaccinatieprogramma komen kinderen tot hun vierde jaar met hoge bezoektrouw (bijna 95%) en met grote regelmaat naar het consultatiebureau. Dit biedt een uitstekende mogelijkheid voor preventieve mondzorg voor kinderen op jonge leeftijd.

Mondgezondheidsvoorlichting is een van de basistaken van de Jeugdgezondheidszorg. Ter ondersteuning hiervan wordt binnen het project Gezonde Peutermonden een mondzorgcoach op het consultatiebureau gedetacheerd. Aansluitend aan het consultatiebureaubezoek geeft de mondzorgcoach voorlichting over de gezondheid van het gebit aan de ouders van baby’s en peuters. Het programma is gebaseerd op het succesvolle Schotse Childsmile Project en het Gewoon Gaaf programma van het Ivoren Kruis.

Van Spreuwel onderzoekt de effecten van het preventieprogramma in verschillende regio’s. In totaal nemen 400 kinderen deel aan het onderzoek. Van Spreuwel kijkt naar cariës en mondhygiëne bij de kinderen op tweejarige en vierjarige leeftijd. Ook meet ze de gedragsaspecten van ouders. Daarnaast wordt binnen het onderzoeksproject de kosteneffectiviteit van het preventieprogramma geëvalueerd en de mogelijkheden voor de brede implementatie geïnventariseerd. De resultaten hiervan zijn over ongeveer twee jaar beschikbaar.

Het onderzoek wordt gesubsidieerd door het Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). In dit project wordt samengewerkt met Hogeschool InHolland, GGD ’s en mondzorgpraktijken in de regio’s Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Culemborg, Tiel, Utrecht en Amsterdam. Het project wordt mede gefinancierd en ondersteund door het Ivoren Kruis, Oral B, de Koninklijk Nederlands Maatschappij ter Bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM-mondhygiënisten) en de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK).

Meer informatie over het programma Gezonde Peutermonden

Lees meer over: jeugdigen

0 reacties op Proef: mondzorgcoach op het consultatiebureau