facebook

Ramadan: 7 wetenswaardigheden voor de tandarts

Profile picture for user Karel Gosselink
Karel
Gosselink
2 minuten
Ramadan
Deze week is de ramadan van start gegaan. De bijna één miljoen moslims in Nederland worden geacht om dan  van zonsopgang tot de zonsondergang zich te onthouden van het nuttigen van eten en drinken. De ramadan kan van invloed zijn op het tandartsbezoek, de tandartsbehandelingen en de mondhygiëne. Waar kun je als tandarts rekening mee houden bij patiënten die aan de ramadan meedoen? Hieronder enkele nuttige wetenswaardigheden:
 1. Onder meer chronisch zieken, zwangere vrouwen, jonge kinderen en sommige ouderen – bij gevaar voor hun gezondheid - zijn vrijgesteld van de ramadan-verplichtingen.

 2. Vrijwel alle tandheelkundige behandelingen kunnen in de ramadan-periode worden uitgevoerd, indien er geen (vloei)stoffen of water wordt ingeslikt als gevolg van de behandeling. Houd er rekening mee dat de patiënt vaker vraagt om te spugen en de mond te spoelen.

 3. De gebruikelijke mondhygiëne – waaronder poetsen, stokeren, flossen, rageren en spoelen - kan tijdens de ramadan gewoon worden uitgevoerd, mits er geen (vloei)stoffen of water wordt doorgeslikt. Vaak wordt poetsen beperkt tot bijvoorbeeld alleen bij het opstaan.

 4. Tijdens de ramadan mogen geen medicijnen worden ingenomen tussen zonsopgang en zonsondergang. Houd hier als tandarts rekening mee bij het voorschrijven van medicijnen. Bijvoorbeeld door in plaats van een medicijn tweemaal daags in plaats van driemaal daags voor te schrijven. Overleg desnoods met de apotheker.

 5. Aan begin van de ramadan komen vaak hoofdpijn, misselijkheidsklachten of een algemeen gevoel van onbehagen voor.

 6. Door het vasten kan iemand een slechte adem of halitose ontwikkelen. Tongschrapen en de gebruikelijke mondhygiënekunnen dan soelaas bieden. Dit wordt veelal ’s nachts gedaan.

 7. De ramadan duurt tot 15 juni en wordt gevolgd door het suikerfeest.

   

   

patienteninformatie
patientrelatie
praktijkvoering

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen