Reactie op brief over Wet normering topinkomens

14 november 2016

Bent u tandartsen, orthodontist of kaakchirurg en heeft u een brief ontvangen over de Wet normering topinkomens (WNT)? De KNMT kan u helpen bij de beantwoording.

Het ministerie heeft, zo lijkt het, een algemene lijst met zorgaanbieders uit het Handelsregister aangeschreven over de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Beloningen openbaar als onderdeel van de Wet normering topinkomens

Het ministerie van VWS heeft zorgaanbieders aangeschreven om een online vragenlijst in te vullen waarmee voor hen en de overheid duidelijk zou zijn of de zorginstelling onder de Wet normering topinkomens valt. Als een zorginstelling onder de wet normering topinkomens valt, moeten beloningen van bestuurders gepubliceerd worden en bepaalde gegevens aangeleverd worden aan de overheidsinstantie CIBG.

Hulp van de KNMT bij de beantwoording

 

 

Lees meer over:

0 reacties op Reactie op brief over Wet normering topinkomens