Reageer snel: commentaarronde richtlijn medicatieoverdracht

17 november 2016
Pillenstrip

De commentaarronde op de vernieuwde richtlijn Overdracht van medicatiegegevens sluit 27 november. In de richtlijn staat vastgelegd hoe zorgverleners omgaan met de uitwisseling van medicatiegegevens van patiënten.

Het medicatieoverzicht is de registratie per patiënt van alle geneesmiddelen (al dan niet op recept) en relevante gegevens over het gebruik daarvan. De overdacht van medicatieoverzichten is een kritiek moment in de zorg. Daar lopen patiënten het risico op patiëntschade of ziekenhuisopname. Dit risico moet worden uitgesloten.

In 2008 is daarom een richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten vastgesteld, die recent is vernieuwd. In de nieuwe richtlijn is duidelijker gemaakt wie waarvoor verantwoordelijk is. Ook is de rol van de patiënt extra benadrukt. Ook is de richtlijn sterk vereenvoudigd en daardoor ook fors ingekort.

De KNMT zal in december 2016 haar commentaar geven aan de richtlijnwerkgroep. De KNMT nodigt individuele tandartsen van harte uit hun reactie aan de KNMT kenbaar te maken. U kunt dit doen via het reactieformulier. U kunt tot en met 27 november 2016 reageren.

Lees meer over de richtlijn en geef uw reactie

Lees meer over: richtlijnen

0 reacties op Reageer snel: commentaarronde richtlijn medicatieoverdracht