Regeling controle en administratie zorgverzekeraars vernieuwd

23 december 2015

Per 1 januari 2016 is een nieuwe regeling van kracht met betrekking tot de controles en administratie van zorgverzekeraars. 

In de nieuwe regeling van de NZa, de 'Nadere regel controle en administratie zorgverzekeraars', is een aantal kleine aanpassingen gedaan ten opzichte van de huidige regeling. De nieuwe regeling bevat onder meer een nadere uitwerking van een aantal begrippen in het kader van het recht op controle door zorgverzekeraars, waaronder de term 'gepast gebruik'. Ook is nu opgenomen wat men onder 'signaal' verstaat in het kader van mogelijke onrechtmatigheden en/of fraude. 

Een helder begrippenkader kan bijdragen aan een constructiever controleproces, zowel voor de zorgverzekeraars als voor zorgaanbieders. De KNMT vindt dat dan ook een positieve toevoeging aan de nieuwe regeling. De vereniging blijft controles door zorgverzekeraars op de voet volgen.

Lees de Nadere regel controle en administratie zorgverzekeraars