Regels overwerk gewijzigd

29 maart 2018

Onlangs is de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag gewijzigd. Daardoor hebben werknemers voortaan recht op 8% vakantiebijslag op hun uitbetaalde overuren. De wet stelt ook voorwaarden aan het compenseren van overwerk in betaalde vrije tijd. De KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling is hierop aangepast.

Overwerk en vakantiebijslag

In de KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling tandheelkundige praktijken 2018 is sprake van overwerk, indien een werknemer meer werkt dan de contractueel overeengekomen arbeidsduur. Een werknemer ontvangt een overwerkvergoeding ter hoogte van het uurloon met een bruto toeslag van 25%, 50% of 100% afhankelijk van het tijdstip waarop het overwerk heeft plaatsgevonden. Door de wetswijziging zijn tandarts-praktijkhouders vanaf 1 januari 2018 verplicht over de totale overwerkvergoeding 8% vakantiebijslag te betalen.

Compensatie in betaalde vrije tijd

In plaats van het uitbetalen van de overwerkvergoeding kunnen tandarts-praktijkhouders en werknemers schriftelijk overeenkomen dat de overwerkvergoeding wordt omgezet in evenredige compensatie in betaalde vrije tijd. Vanaf 1 januari 2018 is compensatie in betaalde vrije tijd alleen toegestaan als over de feitelijke arbeidsduur (contractueel overeengekomen arbeidsduur plus overwerk) tenminste het wettelijk minimum(jeugd)loon wordt betaald. Deze wetswijziging heeft met name gevolgen voor tandarts-praktijkhouders die, in afwijking van de KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling 2018, hun medewerkers op minimumniveau belonen.

De KNMT heeft deze wetswijzigingen verwerkt in de Arbeidsvoorwaardenregeling 2018. Daarnaast stelt de KNMT op verzoek addenda ter beschikking, waardoor uitbetaling van de overwerkvergoeding kan worden voorkomen.

Meer informatie of vragen

Lees meer over mogelijkheden om uitbetaling van de overwerkvergoeding te voorkomen

Met vragen neemt u contact op met Ledenservice van de KNMT

0 reacties op Regels overwerk gewijzigd