facebook

Reminder: Conceptrichtlijn Wortelcariës bij ouderen open voor commentaar

Profile picture for user Mariska de Beijer
Mariska
de
Beijer
1 minuut
Commentaar
Het KIMO heeft de klinische praktijkrichtlijn Wortelcariës bij ouderen opengesteld voor commentaar. Tot en met dinsdag 21 mei kunt u uw reactie geven op deze richtlijn, waarin aanbevelingen worden gedaan voor de mondzorg bij (kwetsbare en zorgafhankelijke) ouderen.

De commentaartermijn is inmiddels verstreken.

Op initiatief van het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) is eind mei 2018 de Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) gestart met de richtlijn Cervicale cariës bij kwetsbare ouderen. Er is een compacte ROC samengesteld, met daarnaast een klankbordgroep. De ROC heeft ervoor gekozen om de naamgeving te wijzigen in: Wortelcariës bij (kwetsbare en zorgafhankelijke) ouderen.

Vervolgtraject na commentaarronde

Nadat de verzamelde commentaren verwerkt zijn, toetst de Richtlijn Autorisatie Raad (RAR) de volledige klinische praktijkrichtlijn voor autorisatie. Bij een positieve uitkomst stelt het KIMO tijdens haar Algemene Ledenvergadering de klinische praktijkrichtlijn vast. Daarna kunnen mondzorgpraktijken aan de slag met de implementatie.

Nog 2 richtlijnen voor commentaar

Het KIMO staat op het punt om nog een richtlijn voor commentaar aan te bieden: de KPR Antistolling. Deze zal rond Pasen aangeboden worden. Daarnaast kunnen tandartsen ook al hun commentaar geven op de conceptrichtlijn Mondzorg  voor Jeugdigen, module Diagnostiek en onderzoek.

Naar de conceptrichtlijn Kwetsbare ouderen module Wortelcariës
Meer informatie over commentaar geven op klinische praktijkrichtlijn van het KIMO

Kennis Instituut Mondzorg (KIMO)
ouderen
richtlijnen

Recent nieuws

Coronavirus
79 minuten

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen