Reminder: wat vindt u van de richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen?

16 april 2019

Nog tot en met donderdag 25 april kunt u reageren op de klinische praktijkrichtlijn Mondzorg voor Jeugdigen (module Diagnostiek en aanvullend onderzoek). Het KIMO heeft deze conceptrichtlijn onlangs opengesteld voor commentaar. In de richtlijn worden aanbevelingen gedaan voor de mondzorg voor kinderen tot 18 jaar.

Waarom een nieuwe richtlijn?

Uit het mondzorgveld blijkt dat de huidige richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen uit 2012 te omvangrijk en onduidelijk is. Er zijn geen meetbare instrumenten (zogenaamde indicatoren) opgenomen en er heeft geen landelijke implementatie plaatsgevonden. In de herziene richtlijn zijn de genoemde knelpunten meegenomen en is er gekozen voor een modulaire opbouw. De eerste module Diagnostiek en onderzoek is nu in concept klaar. De modules Preventie en Behandeling volgen later dit jaar.

Geef uw commentaar

De KNMT nodigt haar leden uit om inhoudelijk te reageren op de conceptrichtlijn. Daarbij vraagt het KIMO om extra aandacht te schenken aan de aanbevelingen bij de uitgangsvragen in de richtlijn. U kunt tot donderdag 25 april uw opmerkingen sturen naar de KNMT Ledenservice via ls@knmt.nl. De KNMT biedt de commentaren aan bij het KIMO.

Vervolgtraject na commentaarronde

Nadat de verzamelde commentaren verwerkt zijn, toetst de Richtlijn Autorisatie Raad (RAR) de volledige klinische praktijkrichtlijn voor autorisatie. Bij een positieve uitkomst stelt het KIMO tijdens haar Algemene Ledenvergadering de klinische praktijkrichtlijn vast. Daarna kunnen mondzorgpraktijken aan de slag met de implementatie.

Nog 2 richtlijnen onderweg

Het KIMO staat op het punt om nog twee KPR’s voor commentaar aan te bieden. Deze zullen zeer waarschijnlijk rond half april worden aangeboden. Het gaat om de volgende richtlijnen:

  • KPR Mondzorg voor Kwetsbare Ouderen
  • KPR Antistolling

Naar de conceptrichtlijn Mondzorg voor Jeugdigen

Total votes: 12

0 reacties op Reminder: wat vindt u van de richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen?