Richtlijn overkappingsprothese op implantaten in de edentate onder- en bovenkaak

21 maart 2017
Nobel Biocare

Nederland kent een grote populatie edentate patiënten. Een deel van deze populatie functioneert goed met een conventionele gebitsprothese. Een ander deel klaagt over een loszittende prothese, pijn en beperkingen bij functioneren. Daarnaast spelen er soms psychisch-emotionele klachten rond de tandenloosheid. Overkappingsprothesen op implantaten zijn dan een goed alternatief voor patiënten met een edentate boven- of onderkaak. Een vastere prothese zou meer comfort kunnen verschaffen en het dagelijks functioneren verbeteren.

De vraag is echter wat de effectiviteit en doelmatigheid van een implantaat gedragen overkappingsprothese is en wie in aanmerking zou moeten komen voor een dergelijke voorziening. Het doel van de richtlijnen ‘overkappingsprothese op implantaten in de edentate bovenkaak’ en ‘overkappingsprothese op implantaten in de edentate onderkaak’ is om meer inzicht te verkrijgen in de effectiviteit en efficiëntie van een overkappingsprothese op implantaten in de onderkaak en boven en in welke situaties de voorkeur uitgaat naar deze voorziening.

Bekijk de richtlijnen:

Richtlijn overkappingsprothese op implantaten in de edentate onderkaak

Richtlijn overkappingsprothese op implantaten in de edentate bovenkaak